Zelfmanagement COPD

Dit artikel geeft een beschrijving van de mogelijkheden van het board 'Zelfmanagement COPD'

Wanneer zet ik dit board in? 

U zet dit board in als u een COPD-patiënt een grotere rol wilt laten spelen in zijn eigen behandeling. Door zelfmanagement krijgt de patiënt meer controle over zijn aandoening. 

Welke personen nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board is gericht op het uitwisselen van informatie tussen de patiënt en de huisartsenpraktijk. Doordat de patiënt zelf bepaalde meetwaarden kan invullen kan de zorg efficiënter worden georganiseerd. 

Welke elementen kan ik toevoegen aan dit board?

 • Bloeddruk
 • CCQ
 • COPD-educatie
 • Export (voor verzenden naar HIS)
 • Gewicht (incl. BMI en lengte)
 • Longaanval actieplan
 • MRC
 • Ziektelastmeter (bekijk de video)

Welke items kan de patiënt zelf registreren?

 • Bloeddruk
 • Gewicht en lengte (berekent automatisch BMI)
 • CCQ
 • Longaanval actieplan
 • MRC
 • Zieketelastmeter (vragen patiënt)

De meetwaarden worden geregistreerd als thuismeting.

Video ziektelastmeter

De ziektelastmeter is een nieuw, breed gedragen instrument om de ziektelast van COPD-patiënten te bepalen. De ziektelastmeter kijkt naar de integrale gezondheidstoestand van de patiënt. Niet alleen longfunctie, maar ook ziektebeleving wordt in kaart gebracht. Om dit te bereiken vult de patiënt zelf een deel van de vragen in.

 De scores uit de vragenlijsten worden gevisualiseerd met groene, oranje en rode ballonnen. Op deze manier kan de patiënt duidelijk zien aan welke factoren hij iets kan doen om zijn gezondheid te verbeteren, zoals roken of bewegen. Huisartsen en POH’s kunnen persoonsgerichte zorg toepassen en de patiënt op weg helpen om zelf positieve veranderingen door te voeren.

Bekijk de video om te zien hoe u werkt met de ziektelastmeter in cBoards.

Let op: de ziektelastmeter is nu verwerkt in het board 'Zelfmanagement COPD'. Dit is in de video niet het geval. 

Duke van Putten -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen