Hoe werk ik met de ziektelastmeter?

In cBoards kunt u als zorgverlener de patiënt en/of collega's online betrekken bij de zorg. Dit doet u op basis van een bepaald thema. Zowel de patiënt als uzelf voegen informatie toe aan het board. Zo krijgt u een goed overzicht van de zorgvraag van de patiënt, en kunt u de zorg beter organiseren. Deze handleiding laat zien hoe u werkt met een board rondom het thema 'Ziektelastmeter'.   

Board openen

Volg de instructies om een board te openen en kies het thema 'Ziektelastmeter'.

Tabs bekijken

tabsziektelastmeter.png

Het board 'Ziektelastmeter' opent nu automatisch. U ziet een aantal tabs:

 1. Overzicht: Hier ziet u de uiteindelijke score van de patiënt, aangegeven door middel van balonnen. Omdat er nu nog geen score bekend is, is de afbeelding nu nog leeg.
 2. Vragen patiënt: De zieketelastmeter heeft een vragenlijst die uit twee gedeelten bestaat: een deel voor de patiënt en een deel voor de zorgverlener. In deze tab kan de patiënt straks vragen beantwoorden.
 3. Vragen zorgverlener: Hier vindt u de vragen die u als zorgverlener moet invullen.
 4. Adviezen: Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijsten worden er adviezen opgesteld. De adviezen kunt u hier kiezen.
 5. Behandelplan: Na uitkiezen van de adviezen kunt u hier een behandelplan samenstellen.
 6. Uitleg: Hier vindt u meer informatie over de ziektelastmeter. Dit kan ook handig zijn voor de patiënt.
 7. Export: Hier kunt u de ingevulde gegevens naar uw HIS versturen via een Edifact bericht.

Vragen zorgverlener invullen

vragenzorgverlener1.png

Als zorgverlener vult u zelf een aantal vragen in die worden gebruikt voor het berekenen van de ziektelast.

 1. Klik op de tab 'Vragen zorgverlener'
 2. Kies voor 'Nieuwe vragenlijst'

vragenzorgverlener2.png

 1. Vul de vragen in in de pop-up.
 2. Klik tenslotte op 'Bewaar'.

Patiënt uitnodigen

patientuitnodigen.png

U kunt nu de patiënt uitnodigen voor het board. Zo kan de patiënt zijn eigen vragenlijst invullen.

 1. Klik op de '+', rechtsboven in het scherm, om een nieuwe deelnemer uit te nodigen.
 2. Klik op 'OK' om aan te geven dat de patiënt toestemming geeft om de medische gegevens te delen.

Uitnodiging verzenden

patienttoevoegen2.png

1. Kies voor 'Patiënt'.

3. Vul het e-mailadres van de patiënt in en klik op 'Toevoegen'.

4. Klik op 'Voeg toe aan board'.

De patiënt ontvangt nu een e-mail met instructies. Lees in deze handleiding hoe de patiënt toegang krijgt tot het board: Hoe kan ik als patiënt de ziektelastmeter invullen en bekijken?

Uitslagen patiënt bekijken

Schermafbeelding_2017-10-30_om_17.05.24.png

Als de patiënt de vragenlijst heeft ingevuld is de score bekend. Deze wordt visueel weergegeven door middel van ballonnen in de tab 'Overzicht'. Een lage, rode ballon betekent dat de patiënt geen goede score heeft op het betreffende onderdeel. Een groene, hoge ballon betekent dat de patiënt wel een goede score heeft.

Adviezen toevoegen

adviezen1.png

Uit de ingevulde vragenlijsten worden adviezen opgesteld.

 1. Klik op de tab 'Adviezen'.
 2. Klik op '+ Voeg adviezen toe'.

adviezen2.png

 1. Vink in de pop-up de relevante behandeladviezen aan.
 2. Klik op 'Bewaar'.

Behandelplan invoegen

ziektelastmeter1.gif

Nu kan het behandelplan worden gemaakt. In de ziektelastmeter kunt u op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten adviezen selecteren. Deze adviezen zijn suggesties voor verdere behandeling van de patiënt. U vinkt zelf aan welke items relevant zijn voor uw patiënt. 

Taken bekijken in behandelplan

selecteertaak.png

 1. Klik nu op de tab 'Behandelplan'.
 2. Kies voor 'Nieuwe taak'.
 3. Kies de taak die u wilt inplannen.

Nieuwe taak inplannen

nieuwetaak3.gif

Kies een taak en voeg een verantwoordelijke en datum toe. Klik tenslotte op 'Bewaar'. De taak is nu te zien onder 'ingepland'

Herhaal deze stap om extra taken toe te voegen bij deze patiënt. U kunt ook taken toewijzen aan andere deelnemers in het board.

Overzicht alle taken patiënt

takenlijst.gif

Om een overzicht te zien van alle taken bij een patiënt klikt u op 'Taken' in het overzicht van alle boards. In het voorbeeld zijn er twee taken toegevoegd.

Klik op het vinkje om aan te geven dat een taak is afgerond. Klik op het kruisje als u besluit een taak niet uit te voeren. 

Overzicht taken op uw naam

overzichttaken.gif

Om een overzicht te zien van alle taken in uw eigen account gaat u naar het icoon in de balk bovenin cBoards.

Klik op het vinkje om aan te geven dat een taak is afgerond. Klik op het kruisje als u besluit een taak niet uit te voeren. 

Opnieuw invullen ziektelastmeter

Schermafbeelding_2017-10-30_om_17.19.15.png

Na verloop van tijd kan de situatie van de patiënt gewijzigd zijn. De vragenlijsten kunnen dan opnieuw worden ingevuld. Klik daarvoor nogmaals op '+ Nieuwe vragenlijst'. De antwoorden uit het verleden blijven bewaard.

Communicatie met patiënt

Schermafbeelding_2017-10-30_om_17.22.05.png

Naar aanleiding van de informatie op het board kunt u communiceren met de patiënt. Dit doet u via de chat, aan de rechterkant van het scherm. 

 

Duke van Putten -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen