Hoe maak ik een rapportage met bestaande instellingen? (subrapportage)

Let op: deze informatie geldt alleen voor medewerkers binnen zorggroepen die gebruik maken van de rapportagemodule.

In veel gevallen wilt u voor uw rapportage indicatoren en instellingen gebruiken die al eerder zijn opgesteld voor een andere rapportage. Met deze instellingen wilt u dan rapporteren over:

  • Een andere peildatum
  • een andere groep praktijken

In de rapportagemodule kunt u hiervoor de functie 'subrapportage' gebruiken. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u een subrapportage maakt.

Navigeer naar:

 

Rapportagemodule

Log in in Caresharing en open de rapportagemodule. Zorg ervoor dat u in het tabblad 'Kwaliteitsrapportage' bent. In de lijst onder 'Kwaliteitsrapportages' selecteert u de rapportage waarop u uw subrapportage wilt baseren. In het voorbeeld is dat 'InEen DM'.

 

Subrapportages

Ga vervolgens naar het tabblad 'Subrapportages'. U werkt hier met de standaardinstellingen en de indicatoren van de rapportage die u geselecteerd heeft. In dit geval is dat 'InEen DM'. 

 

Nieuwe subrapportage

Klik op 'Voeg subrapportage toe' om een nieuwe subrapportage aan te maken.

 

Naam en peildatum subrapportage

Schermafbeelding_2020-08-20_om_16.27.52.png

Geef de subrapportage een logische naam, bijvoorbeeld 'Q1'. Laat 'Actie' ingesteld staan op 'Handmatig'. Stel de peildatum en de einddatum in en klik op 'Bewaar'.

 

Praktijken selecteren

Schermafbeelding_2020-08-20_om_16.29.21.png

Klik op 'Voeg praktijken toe' om de praktijken te selecteren waarover u wilt rapporteren.

 

Selecteer handmatig

Schermafbeelding_2020-08-20_om_16.35.07.png

U kunt kiezen of u praktijken handmatig wilt selecteren of dat u de filter wilt gebruiken. 

Wanneer u voor 'Selecteer handmatig' kiest kunt u de gewenste praktijken aanvinken en op 'Bewaar' klikken. U kunt verdergaan met de stap 'Start rapportage'.

Wanneer u praktijken wilt selecteren met behulp van een filter gaat u verder met de stap hieronder.

 

Praktijken filteren

Schermafbeelding_2020-08-20_om_16.38.50.png

Onder de knop 'Filter' kunt u condities toevoegen waaraan de praktijken in uw rapportage moeten voldoen. Deze conditie kunt u selecteren op basis van een netwerkcode. In het voorbeeld wordt de conditie 'OZIS = ja' opgesteld. Hierdoor worden alle OZIS-praktijken geselecteerd. Klik op 'Voeg toe' en vervolgens op 'Filter op praktijk instelling' om de condities te activeren.

Praktijken op geregelde zorg filteren

Schermafbeelding_2020-08-20_om_16.40.28.png

In veel gevallen wilt u alleen praktijken selecteren die deelnemen aan geregelde zorg. Hiervoor bestaan per module aparte filters. Deze selecteert u door 'geregelde zorg' in te voeren en de gewenste module aan te klikken. Volg de instructie in de voorgaande stap om het filter te activeren.

 

Start rapportage

Schermafbeelding_2020-08-20_om_16.46.30.png

Klik op 'Start nieuwe rapportage' om uw bestand te genereren.

 

Bestanden downloaden

Schermafbeelding_2020-08-20_om_16.47.12.png

Onder 'bestanden' kunt u het bestand terugvinden. Zodra de rapportage gegenereerd is kunt u de rapportage downloaden.

Vanwege de grote hoeveelheid data die geraadpleegd wordt, kan het enige tijd duren voordat de rapportage klaar is om te downloaden. Zolang de rapportage nog niet gereed is zal de melding 'in wachtrij' te zien zijn.

 

Meer opties zichtbaar maken

Schermafbeelding_2020-08-20_om_16.54.41.png

Door op het bestand te klikken krijgt u meerdere opties te zien. U kunt rapportages delen met praktijken en subgroepen aanmaken. Deze functies worden uitgelegd in de stappen hieronder.

 

Subgroep aanmaken

Nu u uw rapportage heeft gegenereerd is het mogelijk de uitkomsten te vergelijken met een kleinere groep (subgroep) van praktijken. Door op 'Maak nieuwe subgroep aan' te klikken kunt u kiezen welke praktijken uit de rapportage u tot deze subgroep wilt laten behoren. Hierbij behoudt u dezelfde instellingen.

Praktijken subgroep selecteren

Selecteer de praktijken die u tot de subgroep wilt laten behoren. Wanneer u 'Voeg resultaten op huisartsniveau toe' selecteert, worden niet alleen de resultaten op praktijkniveau gegenereerd, maar ook de resultaten per individuele huisarts. Klik op 'Bewaar subgroep'.

Resultaten subgroep downloaden

Klik op 'Download'. Nadat u het bestand over deze subgroep heeft gedownload, kunt u de cijfers vergelijken met uw oorspronkelijke rapportage. Het kan enige tijd duren voordat de rapportage over de subgroep gereed is. Tot die tijd zal er de tekst 'In wachtrij' te zien zijn.

 

 

Delen met praktijken

Met de knop 'Deel met praktijken' kunt u instellen met welke praktijken u de rapportage wilt delen.

Praktijken selecteren voor delen

Selecteer de praktijken waarmee u de rapportage wilt delen. Wanneer u 'Voeg resultaten op huisartsniveau toe' selecteert, worden niet alleen de resultaten op praktijkniveau gedeeld, maar ook de resultaten per individuele huisarts. Klik op 'Deel met geselecteerde praktijken' om de resultaten te delen.

Delen met praktijken gereed

Zodra de melding 'Export klaar' te zien is, is de rapportage gedeeld met de geselecteerde praktijk(en).

Permanently deleted user -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen