Wat is OZIS?

Uitwisseling HIS-KIS

Huisartsenpraktijken registreren informatie over patiënten in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Informatie met betrekking tot chronische zorg wordt geregistreerd in een Keten Informatie Systeem (KIS). Het KIS maakt het mogelijk dat naast de huisarts en POH ook andere zorgverleners toegang hebben tot bepaalde medische gegevens, zodat ketenzorg beter georganiseerd kan worden.

Het HIS en het KIS zijn twee losstaande systemen. Informatie die in het HIS wordt gezet komt dus niet automatisch in het KIS, of andersom. Voor de uitwisseling van gegevens tussen HIS en KIS moet een koppeling tot stand gebracht worden.

Een koppeling zorgt voor communicatie tussen de twee systemen, zodat gegevens in het ene systeem, waar nodig, beschikbaar zijn in het andere systeem. OZIS is zo’n koppeling. Het zorgt ervoor dat het HIS en het KIS veilig informatie met elkaar kunnen uitwisselen. 

OZIS in de ketenzorg

OZIS (Open Zorg Informatiesysteem) is een stichting die een netwerkstandaard heeft ontwikkeld voor het uitwisselen van medicatiedossiers tussen apothekers in dezelfde regio. Hier zijn na verloop van tijd ook huisartsen op aangesloten. Door middel van OZIS kunnen huisartsen in dezelfde regio informatie over een patiënt opvragen wanneer zij voor elkaar waarnemen.

In de ketenzorg werkt de huisarts naast zijn Huisarts Informatie Systeem (HIS) vaak ook met een Keten Informatie Systeem (KIS). OZIS kan sinds eind 2011 gebruikt worden voor de uitwisseling van gegevens tussen deze twee systemen. OZIS is op dit moment de beste oplossing hiervoor.

Uitwisseling vindt plaats middels OZIS-ketenberichten. Hierin staat patiëntinformatie die wordt gebruikt in de ketenzorg, bijvoorbeeld over chronische aandoeningen als diabetes, COPD en CVRM.

De opvolger van OZIS is het het Landelijk Schakelpunt, ofwel LSP. Sommige onderdelen in de huisartsenzorg, zoals de koppeling tussen praktijk en huisartsenpost, schakelen op dit moment al over op het LSP. Ook de verbinding tussen apotheek en dienstapotheek verloopt reeds via het LSP.

Berichten in de ketenzorg zullen uiteindelijk ook verzonden worden via het LSP, maar verlopen voorlopig nog via OZIS. Abonnementen op deze dienst moeten dus nog niet worden opgezegd. Dit zou namelijk betekenen dat de automatische koppeling tussen HIS en KIS verdwijnt en er geen goede communicatie tussen deze twee systemen kan plaatsvinden.   

 

Permanently deleted user -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 3
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen