Wat kan er via OZIS worden uitgewisseld?

In de OZIS-standaard is per chronische aandoening een vaste set van gegevens afgesproken die kan worden uitgewisseld. Het is dus niet mogelijk om andere gegevens of extra informatie uit te wisselen. In grote lijnen kunnen de volgende gegevens worden uitgewisseld:

  • NAW-gegevens (alleen van HIS naar KIS)
  • Meetwaarden
  • Medicatiegegevens (alleen van HIS naar KIS)
  • Labwaarden (alleen van HIS naar KIS)
  • Complicaties & risico’s
  • Fundus- & Spirometrie-registraties
  • Journaalregels (deze moeten voldoen aan ICPC-codes relevant voor ketenzorg-modules) 

Op dit moment vindt er via OZIS-ketenberichten uitwisseling plaats over de aandoeningen diabetes, astma / COPD, CVRM en ouderenzorg. Stichting OZIS heeft een document opgesteld waarin op detailniveau te zien is welke episodes en meetwaarden kunnen worden uitgewisseld. 

Permanently deleted user -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen