Wat zijn de mogelijkheden van werklijsten?

Werklijsten bieden overzicht over meerdere patiënten tegelijk. U kunt informatie inzien van alle patiënten binnen uw account. Binnen een overzicht is het mogelijk om selecties te maken, zodat u alleen de patiënten ziet die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Dit artikel beschrijft de mogelijkheden van werklijsten in Caresharing. 

Navigeer naar:

 

Werklijsten openen

De werklijsten zijn te openen vanaf iedere plek in Caresharing.

 1. Klik op het menu linksboven
 2. Klik op 'Werklijsten'

 

Wisselen tussen werklijsten

Schermafbeelding_2020-08-20_om_11.23.33.png

schermafbeelding-2017-10-24-om-132719png.png

1. Onder 'werklijsten' is er een dropdown-functie beschikbaar. Deze functie verdeeld de werklijst onder in verschillende categorieën (Let op! Deze verschilt per zorggroep):

 1. Controlelijst afspraken
 2. Consultaties
 3. Inactieve patienten
 4. Intake patienten COPD/Astma
 5. Verwijzing nog niet opgepakt
 6. Astma patienten
 7. COPD patienten
 8. CVRM patienten
 9. Diabetes patienten
 10. Monitor Astma
 11. Monitor COPD
 12. Monitor CVRM
 13. Monitor Diabetes
 14. Niet verzonden OZIS-berichten
 15. Hoofbehandelaar HIS/KIS niet gelijk
 16. Controle VECOZO

 

U wisselt tussen de verschillende werklijsten door er op te klikken in de dropdown-functie.

 

Filter aan- en uitzetten

werklijst.gif

Filters gebruikt u om een selectie te maken binnen een lijst van patiënten. Filters bepalen de eigenschappen waaraan patiënten moeten voldoen om in de lijst voor te komen. Er kan tegelijkertijd op meerdere eigenschappen gefilterd worden. Zo kunt u uit een lijst bijvoorbeeld alleen de patiënten tonen die als hoofdbehandelaar 'huisarts' hebben.

Links van de werklijst ziet u alle beschikbare filters. U activeert een filter door er op te klikken. Het filter wordt dan groen. Filters die groen zijn, zijn ingeschakeld.

In het voorbeeld wordt de werklijst gefilterd op patiënten die voldoen aan de voorwaarde 'programmatische zorg'.

U schakelt een filter uit door er nogmaals op te klikken. Nadat u erop geklikt heeft verandert de filter van groen in grijs. Filter die grijs zijn, zijn uitgeschakeld.

 

Filteren op periode

Schermafbeelding_2020-08-20_om_11.25.53.png

Bij sommige filters kunt u een periode instellen. In de werklijst worden dan alleen patiënten getoond die binnen die periode vallen. Zo kunt u bij 'Geb datum' een filter instellen voor patiënten die tussen 1 januari 1900 en 1 januari 1950 geboren zijn.

 

Filteren op tekst

U kunt ook zelf tekst invoeren om de lijst hierop te filteren. In het voorbeeld worden alle patiënten getoond waarvan de naam van de huisarts 'Kees' is.

Filteren op tekst werkt over alle kolommen tegelijk. Het is ook mogelijk om te zoeken op cijfers.

 

Filter opslaan

Schermafbeelding_2020-08-20_om_11.27.02.png

Wanneer u een filter heeft ingesteld dat u later nog eens wilt gebruiken, kunt u het filter opslaan:

 1. Klik op 'Bewaar filter'.
 2. Geef het filter een naam.
 3. Klik op 'Bewaar'.

Het filter blijft nu beschikbaar onder de naam waaronder u het heeft opgeslagen, ook als u later opnieuw inlogt.

Nadat een filter is opgeslagen kan het op dezelfde manier gebruikt worden als andere filters. Het is dus mogelijk een opgeslagen filter te combineren met een filter dat standaard aanwezig is.

Het opgeslagen filter is te verwijderen door op het kruisje naast de naam te klikken.

 

Sorteren per kolom

filter_per_kolom.gif

Filters zijn niet de enige manier om informatie in een werklijst te ordenen. U kunt ook kolommen sorteren. Wanneer u op de tekst boven een kolom klikt, wordt die kolom op volgorde gezet.

In het voorbeeld wordt de kolom 'geboortedatum' op chronologische volgorde gesorteerd: van jong naar oud. Door nogmaals te klikken wordt de lijst in omgekeerde volgorde gezet: van oud naar jong. 

 

Exporteren naar Excel

Via 'Exporteer naar Excel' downloadt u de werklijst naar Excel. Het gaat daarbij om de lijst binnen het tabblad dat u op dat moment geopend heeft. Filters blijven actief. Als u bijvoorbeeld de filter 'OZIS' op 'Ja' heeft staan, komen alleen de patiënten die aan deze filter voldoen in het Excel-bestand terecht.  

Permanently deleted user -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 4
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen