Welke items moet ik registreren zodat de monitor groen wordt?

Ga snel naar

Monitor astma
Monitor COPD
Monitor diabetes
Monitor HVZ
Monitor VVR

De monitor in patiëntenkaart

De monitor in de patiëntenkaart geeft aan of bepaalde items geregistreerd zijn. Een groene stip betekent dat het item geregistreerd is, een rode stip betekent dat dit (nog) niet gebeurd is.

De monitor zegt dus niets over de medische uitkomst van een registratie, maar geeft alleen aan of een item geregistreerd is.

Een monitor kan groen worden op basis van verschillende registraties. De monitor voor 'bloeddruk' kan bijvoorbeeld groen worden als het item 'systolische bloeddruk' is geregistreerd OF als het item 'systolische bloeddruk (thuismeting)' is geregistreerd. Deze items hoeven dus niet allebei geregistreerd te zijn voor een groene monitor. 

Om de patiëntenkaart overzichtelijk te houden tonen we niet welke registratie-items gekoppeld zijn aan een monitor. Soms is het echter wel handig om te weten welke items geregistreerd moeten worden om de monitor groen te krijgen. Daarom vindt u hieronder een overzicht.

Let op: Het overzicht laat zien hoe Caresharing indicatoren heeft overgenomen van InEen. De monitors van zorggroepen zijn hier vrijwel altijd op gebaseerd, maar kunnen soms op enkele punten afwijken. Niet bij elke zorggroep worden alle indicatoren getoond.

Daarnaast zijn indicators afhankelijk van tijd. Veel monitors worden groen op basis van een registratie die plaats heeft gevonden in de afgelopen 12 maanden. Een aantal monitors kent echter een andere periode. Om het overzicht overzichtelijk te houden is ervoor gekozen deze periode niet te vermelden.

De informatie in dit artikel kan om deze redenen alleen gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in hoe indicatoren in Caresharing doorgaans zijn opgebouwd. Voor exacte informatie over indicatoren raden wij u aan contact op te nemen met uw zorggroep.

Monitor astma

Indicator Registeren
Inhalatietechniek Inhalatietechniek EN Inhalatiemedicatie is overgekomen uit HIS
Rookgedrag Rookgedrag is geregistreerd
ACQ

Totaalscore ACQ OF ACQ vraag 6

Monitor COPD

Indicator Registreren
 Bewegen Lichaamsbeweging volgens norm gezond bewegen 
 Functioneren CCQ OF MRC-schaal
 Inhalatietechniek Inhalatietechniek EN Inhalatiemedicatie is overgekomen uit HIS
 Rookgedrag Rookgedrag is geregistreerd
Exacerbatie 2 of meer Exacerbaties geregistreerd

Monitor diabetes

Indicator Registreren
Fundus Diabetische retinopathie linkeroog OF
Diabetische retinopathie rechteroog OF
Datum laatste fundusscopie OF
Fundusfoto OF Reden geen fundus
eGFR eGFR volgens MDRD-formule OF
Kreatineklaring OF
Kreatineklaring vlgs Cockroft OF
eGFR volgens CKD-EPI
LDL-cholesterol LDL-cholesterol OF
LDL-cholesterol direct
Rookgedrag Rookgedrag is geregistreerd
Urineonderzoek Albumine (micro-) / kreatinine urine
Voetonderzoek Risico Voetulcera (SIMMs) OF
Doorbloeding rechtervoet OF
Doorbloeding linkervoet OF
Inspectie linkervoet OF
Inspectie rechtervoet OF
Monofilamentenonderzoek linkervoet OF
Monofilamentenonderzoek rechtervoet

Monitor HVZ

Indicator Registreren
Bewegen Lichaamsbeweging volgens norm gezond bewegen
Bloeddruk Systolische bloeddruk OF
Systolische bloeddruk (thuismeting)
eGFR eGFR volgens MDRD-formule OF
Kreatineklaring OF
Kreatineklaring vlgs Cockroft OF
eGFR volgens CKD-EPI
LDL-cholesterol LDL-cholestorol OF
LDL-cholestorol direct
Rookgedrag Rookgedrag is geregistreerd

Monitor VVR  

Indicator Registreren
Bewegen Lichaamsbeweging volgens norm gezond bewegen
Bloeddruk Systolische bloeddruk OF
Systolische bloeddruk (thuismeting)
eGFR eGFR volgens MDRD-formule OF
Kreatineklaring OF
Kreatineklaring vlgs Cockroft OF
eGFR volgens CKD-EPI
LDL-cholesterol LDL-cholestorol OF
LDL-cholestorol direct
Rookgedrag Rookgedrag is geregistreerd

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen