Hoe stel ik de periode in waarover ik wil rapporteren?

Voor het maken van een rapportage is het noodzakelijk precies te weten welke gegevens gebruikt worden. Niet alleen het instellen van het type gegevens is belangrijk, ook de periode waarover gerapporteerd wordt bepaalt de uitkomst van de rapportage. Rondom de periode zijn de instellingen voor ‘Peildatum’, ‘Periode’ en ‘Einde datum Medsafe’ van belang. Dit artikel beschrijft wat deze begrippen betekenen, zodat u ze op de juiste manier kunt instellen in de rapportagemodule.

Navigeer naar:

 

Onderscheid in data

Bij het instellen van een periode maken we onderscheid tussen de datum waarop een medische verrichting heeft plaatsgevonden en de datum waarop deze is opgeslagen. Als voorbeeld nemen we het item ‘bloeddruk’. De bloeddruk van een patiënt kan op 31 maart gemeten worden, en op 2 april opgeslagen worden in Caresharing. Bij het invoeren van een waarde voert de zorgverlener altijd in op welke datum de verrichting plaatsvond (in dit geval 31 maart). Het systeem registreert daarnaast de datum waarop de registratie wordt opgeslagen (in dit geval 2 april). Aan een registratie hangen dus altijd twee data:

  1. De datum van de verrichting
  2. De datum van opslag in de database van Caresharing

Wanneer een registratie gewijzigd wordt, telt de datum van de wijziging als datum van opslag.

 

Gegevens uit andere systemen

De database van Caresharing heet Medsafe. Alle gegevens waarover gerapporteerd kan worden staan in Medsafe. Dit zijn niet alleen de gegevens die rechtstreeks zijn opgeslagen in Caresharing, maar ook gegevens die zijn binnengekomen uit andere systemen, zoals het HIS of het laboratorium. Wanneer een bloeddruk op 31 maart is gemeten, kan het zijn dat deze op 2 april, via het HIS, de Medsafe binnenkomt. Door Caresharing wordt dan de datum van 2 april gehanteerd als datum van opslag. Daarnaast wordt bewaard dat de verrichting op 31 maart heeft plaatsgevonden.

 

Instellingen in de rapportagemodule

In de rapportagemodule wordt door middel van de volgende instellingen bepaald welke gegevens meegenomen worden:

Periode: De tijdsduur waarover gerapporteerd wordt.

Peildatum: De einddatum van de periode waarover gerapporteerd wordt.

Einde datum Medsafe: De uiterste datum waarop gegevens in de database van Caresharing mogen zijn opgeslagen. Gegevens die na deze datum in de Medsafe zijn gekomen worden niet meegenomen.

 

Voorbeeld

U wilt een rapportage maken van het aantal patiënten dat een voetscreening heeft gehad tussen 1 januari 2015 en 1 april 2015. U stelt het volgende in:

Periode: 3 maanden

Peildatum: 1 april

Einde datum Medsafe: 1 mei


  • Een voetscreening die op 1 maart plaatsvond, en op 15 april is opgeslagen, wordt wel meegenomen. Dit komt doordat de datum van de verrichting binnen de 'periode' ligt en de datum van opslag voor ‘einde datum Medsafe’ ligt.  
  • Een voetscreening die op 1 maart plaatsvond en op 3 mei is opgeslagen, wordt niet meegenomen. De verrichting ligt weliswaar binnen de 'periode', maar de datum van opslag ligt na ‘einde datum Medsafe'.
  • Een voetscreening die op 30 december 2014 plaatsvond en op 4 januari 2015 wordt opgeslagen wordt niet meegenomen, omdat de datum van de verrichting niet binnen de periode valt. Het maakt dan niet meer uit of de datum van opslag voor 'einde datum Medsafe' ligt.

In de praktijk wordt ‘Einde datum Medsafe’ meestal ingesteld op dezelfde datum als het genereren van de rapportage, omdat zo de meeste recente gegevens (inclusief eventuele wijzigingen) worden meegenomen in de rapportage.

Permanently deleted user -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen