Waarom kan ik geen medicatie registreren in Caresharing?

In Caresharing is het mogelijk om de medicatie van een patiënt in te zien.

Er zijn een aantal redenen waarom het niet mogelijk is om in Caresharing medicatie te registreren:

  1. Binnen een praktijk zijn alleen huisartsen gerechtigd om medicatie voor te schrijven. Zij werken voornamelijk in het HIS. POH's, die grotendeels in het KIS werken, mogen geen medicatie voorschrijven.
  2. Het HIS geldt officieel als bronbestand. Dit betekent dat dit de enige plek is waar medicatie geregistreerd dient te worden. Binnen de OZIS-standaard is de afspraak dat het KIS de medicatie van de afgelopen 100 dagen uit het HIS ontvangt. In de praktijk gaan HIS'en hier verschillend mee om. Met name de manier waarop het HIS omgaat met het voorschrijven van chronische medicatie bepaalt of chronische medicatie uit het verleden blijvend wordt meegestuurd. Het is goed om na te gaan bij uw HIS wat de criteria zijn voor het meesturen van medicatie via OZIS. 
  3. De  OZIS- standaard voorziet niet in het sturen van medicatie van het KIS naar het HIS. Hierdoor is het niet mogelijk medicatie gestructureerd naar het HIS te verzenden, waardoor er verschillen tussen de systemen zouden ontstaan.

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen