Wat moet ik invullen bij het contactformulier?

Caresharing applicatie

Screen_Shot_2018-01-25_at_09.30.42.png

Kies hier of uw vraag gaat over cKIS of over cBoards. Voor meldingen met betrekking tot cBoards zijn geen SLA’s van toepassing. 

 

cKIS: Type contact 

Type contact Toelichting
Incident

Caresharing werkt niet zoals het zou moeten.

U wordt gevraagd de prioriteit van het incident in te vullen. Lees de toelichting onder 'Prioriteit'.

Vraag

U wilt meer weten over Caresharing. Bijvoorbeeld:

 • Hoe werkt een bepaalde functionaliteit?
 • Hoe werkt de koppeling met mijn HIS?
Wijzigingsaanvraag User Management

U bent uw wachtwoord vergeten.

Is met uw zorggroep afgesproken dat u zelf een aanvraag mag indienen voor het wijzigen, stopzetten of aanmaken van een account? Dan kunt u ook deze optie gebruiken. Als dit niet het geval is benadert u uw zorggroep rechtstreeks. 

U wordt gevraagd de prioriteit in te vullen. Lees de toelichting onder 'Prioriteit'.

Wijzigingsaanvraag (alleen voor zorggroep mdw'er) Als u medewerker bent bij een zorggroep kunt u hier een wijzigingsaanvraag indienen. Deze kan betrekking hebben op de applicatie of op de samenwerking tussen de zorggroep en Caresharing.

 

cKIS: Prioriteit bij incidenten

 Prioriteit Toelichting Voorbeeld
 Urgent
 • Caresharing is niet beschikbaar voor alle gebruikers
 • Storing waarbij de veiligheid van medische gegevens in het geding is. 
 • Niemand kan inloggen.
 • Een huisarts heeft toegang tot een patiënt die hij/zij niet mag zien.
 • Een paramedicus heeft toegang tot gegevens die hij/zij niet mag zien.
 Hoog
 • Caresharing is (gedeeltelijk) niet beschikbaar voor één of meerdere gebruikers.
 • De snelheid van Caresharing is substantieel lager dan het gebruikelijke niveau voor meerdere gebruikers.

 • Rapportagemodule is niet beschikbaar.
 • Werklijsten zijn niet zichtbaar.
 • Patiënten kunnen niet ingelezen worden via OZIS.
 • Meerdere gebruikers ervaren traagheid.
 Normaal
 • Storing met beperkte gevolgen. U kunt wel in Caresharing werken maar een onderdeel werkt niet naar behoren. 
 • Een registratieformulier kan niet geopend worden.
 • Een monitor-item wordt onterecht niet groen.
 • Labgegevens komen niet binnen.
 • Een bericht komt niet binnen in Caresharing of het HIS.
 Laag
 • U bent een fout of storing tegengekomen die niet direct negatieve gevolgen heeft. 
 • Een typefout in de applicatie.
 • Een onduidelijke weergave van een overzicht. 

 

cKIS: Prioriteit bij wijzigingsaanvraag user management

Wanneer u een 'wijzigingsaanvraag user management' indient, wordt deze altijd behandeld met de prioriteit 'Hoog'. U mag wel een andere optie invullen om ons een beeld te geven van de urgentie, zodat wij daar zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden.

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen