Hoe kan ik een registratie opslaan?

De opslaan-knop is altijd beschikbaar aan de linkerkant van een formulier.

Opslaan met opslaan-knop

Klik op 'opslaan' nadat u een registratie heeft ingevuld.

Registratie wijzigen

Als u een formulier uit het verleden opent kunt u dit direct aanvullen of wijzigen. Tenslotte klikt u altijd op 'Opslaan'.

Als de opslaan-knop donkergrijs is, is er nieuwe informatie ingevoerd die nog opgeslagen moet worden.

Als de opslaan-knop veranderd naar 'Opgeslagen', en de cursor een stop-teken aangeeft is er geen nieuwe informatie om op te slaan. U hoeft dan dus niet op de opslaan-knop te klikken.

Let op: als u nieuwe informatie invoert in een tekstveld, dient u eerst het tekstveld te verlaten voordat de opslaan-knop opnieuw actief wordt. U verlaat het tekstveld door met uw muis buiten het tekstveld te klikken. 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen