Hoe lees ik de rapportage die de zorggroep met mij heeft gedeeld?

Zorggroepen hebben de mogelijkheid om rapportages te delen met praktijken. In de handleiding 'Waar kan ik een rapportage downloaden die mijn zorggroep met mij heeft gedeeld?' leest u waar u deze rapportages download.

Deze handleiding beschrijft waar u op moet letten bij het lezen van de rapportage.

Navigeer naar:

 

Tabs in excelbestand

Onderin het excelbestand vindt u verschillende tabs. Deze worden in deze handleiding één voor één besproken.

Als voorbeeld nemen we een InEen rapportage over diabetes.

 

Tab 1: 'Naam praktijk'

Schermafbeelding_2020-08-20_om_16.18.29.png

 Klik op afbeelding om te vergroten

 1. In de eerste kolom staan de indicatoren. Voorbeeld: Patiënten die roken. Voor de exacte inhoud van deze indicatoren (wat wordt er precies gemeten?) verwijzen wij u door naar de website van InEen. Caresharing is niet betrokken bij het opstellen van deze indicatoren. Wel is er in het artikel over de monitor informatie te vinden over de items die geregistreerd moeten worden in Caresharing om te voldoen aan de indicator.
 2. Peildatum: Dit is de einddatum van de periode waarover gerapporteerd wordt. Standaard periode: Dit is de tijdslengte waarover gerapporteerd wordt.     
  In het voorbeeld wordt dus gerapporteerd over gegevens die geregistreerd zijn over 12 maanden, de periode 01-03-2015 t/m 29-02-2016.
 3. Teller: Het aantal patiënten dat voldoet aan de criteria van de indicator. Voorbeeld: Het aantal waarbij 'rookstatus = ja' is geregistreerd. 
  Noemer: de populatie waarover gemeten wordt. Voorbeeld: Alle patiënten met DM 2 waarvan de rookstatus (ongeacht het antwoord) geregistreerd is.
  Percentage: De verhouding tussen de teller en de noemer. Voorbeeld: Van alle DM 2 patiënten waarbij de rookstatus is geregistreerd, heeft 12,5% 'rookstatus = ja'.
 4. In deze kolom worden de cijfers op huisartsniveau weergegeven. In sommige gevallen ontbreekt deze kolom. De zorggroep bepaalt of hij beschikbaar wordt gesteld.
 5. In deze kolom ziet u de cijfers op praktijkniveau.
 6. In deze kolom ziet u de cijfers van de subgroep waarin uw praktijk volgens de zorggroep is ingedeeld.
 7. In deze kolom ziet u de cijfers voor de zorggroep als geheel.

 

Tab 2: 'Grafieken'

De cijfers uit het eerste tabblad worden hier weergegeven in grafieken. Bij iedere staaf staat de naam van de hoofdbehandelaar, praktijk of groep genoteerd. Deze zijn in het voorbeeld vanwege privacyredenen onleesbaar gemaakt.

 

Tab 3: 'Patiënten'

Schermafbeelding_2020-08-20_om_16.20.24.png

 Klik op afbeelding om te vergroten

In het tabblad 'Patiënten' wordt op patiëntniveau getoond aan welke indicatoren voldaan wordt.

 1. Vanwege privacyredenen is in de eerste kolom niet de naam van de patiënt te zien, maar het patiënt-ID.
 2. Door op de links in deze kolom te klikken wordt u direct doorgestuurd naar de bijbehorende patiëntenkaart. U dient ingelogd te zijn in Caresharing.
 3. Iedere indicator wordt getoond in een aparte kolom. Per patiënt wordt de volgende informatie getoond:
  Ja / wit: De patiënt voldoet aan de voorwaarden uit de indicator (zowel de teller als de noemer).
  Nee / rood: De patiënt voldoet niet aan de voorwaarden van de teller. De indicator rapporteert wel over deze patiënt, omdat hij/zij voldoet aan de voorwaarden van de noemer.
  Blanco: de patiënt voldoet niet aan de voorwaarden van de noemer. Binnen deze indicator wordt dus niet over deze patiënt gerapporteerd.

Let op: Een indicator kan negatief geformuleerd zijn. Voorbeeld: 'Patiënt heeft GEEN controle gehad in afgelopen 12 maanden'. In dat geval betekent 'Ja' dat er GEEN controle heeft plaatsgevonden.

 

Tab 4: 'Naam rapportage'

In de laatste tab wordt aanvullende informatie over de rapportage gegeven. Deze kan nodig zijn bij een diepere analyse van de cijfers. In de meeste gevallen heeft u deze informatie niet nodig. 

Permanently deleted user -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen