Wat kan ik aflezen aan de monitors 'Programmatische zorg' en 'DBC-status'?

Let op: deze handleiding is alleen geldig voor zorggroepen waarbij zowel de monitor 'DBC-status' als 'Programmatische zorg' getoond wordt in de patiëntenkaart. Het kan per module verschillen of deze twee monitors actief zijn. 

Rechtsboven in de patiëntenkaart ziet u de monitors die laten zien wat de status is van een patiënt met betrekking tot declaraties: 'DBC-status' en 'Programmatische zorg'. Deze handleiding beschrijft wat deze monitors betekenen.

Navigeer naar:

 

Verschil tussen 'Programmatische zorg' en 'DBC-status'

Programmatische zorg: Met het begrip 'Programmatische zorg' wordt omschreven of een patiënt voldoet aan de voorwaarden voor declaratie binnen een bepaald zorgprogramma, zoals diabetes of COPD. De monitor toont of de patiënt op dit moment voldoet aan deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn zorggroep afhankelijk.
Voorbeeld: een diabetespatiënt waarvan de hoofdbehandelaar specialist is, valt niet binnen programmatische zorg. De programmatische zorgstatus is dan rood. Als er nu geregistreerd wordt dat de huisarts weer hoofdbehandelaar is, valt de patiënt wel weer binnen programmatische zorg (er vanuit gaande dat de patiënt ook aan de overige voorwaarden voldoet). De programmatische zorgstatus wordt dan meteen weer groen.

Als een patiënt (die eerst niet binnen programmatische zorg viel) in de loop van het kwartaal gaat voldoen aan de voorwaarden voor programmatische zorg, duurt het tot het eerste dag van het nieuwe kwartaal voordat de DBC-status groen wordt. Voor zorgprogramma's wordt namelijk per kwartaal gedeclareerd.

DBC-status: Deze monitor laat zien of er voor een patiënt in het huidige kwartaal gedeclareerd wordt. Hiervoor is het noodzakelijk dat deze patiënt op de eerste dag van dit kwartaal binnen 'programmatische zorg' viel.

 

Hieronder worden de verschillende combinaties van deze monitors toegelicht.

 

Programmatische zorg: groen
DBC-status: groen

  1. De patiënt voldoet op dit moment aan de voorwaarden voor programmatische zorg.
  2. De patiënt zit 'in DBC', er wordt dit kwartaal dus gedeclareerd. Dit komt omdat de patiënt op de eerste dag van het kwartaal voldeed aan de voorwaarden voor programmatische zorg.

 

Programmatische zorg: groen
DBC-status: rood

  1. De patiënt voldoet op dit moment aan de voorwaarden voor programmatische zorg.
  2. De patiënt zit niet 'in DBC', er wordt dit kwartaal dus niet gedeclareerd. Dit komt omdat de patiënt op de eerste dag van het kwartaal niet voldeed aan de voorwaarden voor programmatische zorg.

 

Programmatische zorg: rood
DBC-status: groen

  1. De patiënt voldoet op dit moment niet aan de voorwaarden voor programmatische zorg.
  2. De patiënt zit 'in DBC', er wordt dit kwartaal dus gedeclareerd. Dit komt omdat de patiënt op de eerste dag van het kwartaal wel voldeed aan de voorwaarden voor programmatische zorg.

 

Programmatische zorg: rood
DBC-status: rood

  1. De patiënt voldoet op dit moment niet aan de voorwaarden voor programmatische zorg.
  2. De patiënt zit niet 'in DBC', er wordt dit kwartaal dus niet gedeclareerd. Dit komt omdat de patiënt op de eerste dag van het kwartaal niet voldeed aan de voorwaarden voor programmatische zorg.  

Permanently deleted user -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 4
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen