Hoe kan ik de status van de verzekering van de patiënt zien? (VECOZO)

Deze handleiding beschrijft hoe u kunt zien wat de status is van de verzekering van een patiënt. Caresharing gebruikt hiervoor een koppeling met VECOZO.

Er bestaan twee manieren om de verzekering van een patiënt te controleren. 

Navigeer naar:

 

Verzekeringsstatus (VECOZO) in patiëntenkaart

 Optie 1: Groene vink

 • Als Caresharing van VECOZO de status 'Actieve verzekering' ontvangt, wordt een groene vink getoond. In andere gevallen ziet u een rode vlag.

 • De datum verwijst naar de laatste keer dat de verzekering via VECOZO gecheckt is. Het maakt hierbij niet uit wat de verzekeringsstatus was bij deze check.

 • Naast de datum wordt ook de huidige status getoond. Bij een groene vink is dit altijd 'actieve verzekering'.

Optie 2: Rode vlag

Een rode vlag is zichtbaar in de volgende situaties:
 • Inactieve verzekering: De patiënt heeft geen actieve verzekering bij een verzekeraar.
 • Onbekend: Het was niet mogelijk gegevens op te halen bij de VECOZO-controle. Dit kan bijvoorbeeld komen door een ongeldig BSN, of verkeerde NAW-gegevens. In dit geval is het advies om de gegevens van de patiënt te controleren en de VECOZO-check nogmaals (handmatig) uit te voeren.

 

Werklijst: Controle VECOZO

d41d234b-4b62-4788-a996-7cda0e922074.png

In de werklijst kan er op praktijkniveau gekeken worden voor welke patiënten er geen sprake is van een actieve verzekering.

De werklijst bevat patiënten met de volgende eigenschappen:

 • Nog nooit een VECOZO-controle uitgevoerd. Bij deze patiënten zal er in de kolom 'VECOZO-status' geen status zichtbaar zijn. Caresharing voert ieder kwartaal automatisch voor alle patiënten een controle uit. 
 • VECOZO-status: onbekend. Van deze patiënten dienen de NAW-gegevens gecontroleerd te worden.
 • VECOZO-status: inactieve verzekering. Dit zijn zowel overleden patiënten als patiënten die om een andere reden geen actieve verzekering hebben. Als een patiënt overleden is wordt dit aangegeven in een aparte kolom.
De werklijst toont de volgende kolommen:
 • Patiëntnaam
 • Geboortedatum
 • Praktijk 
 • BSN
 • Verzekeringsnummer
 • Voorletters
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Laatste controle: Datum waarop de laatste VECOZO-controle heeft plaatsgevonden.
 • Controlegegevens: Het type informatie waarmee de check heeft plaatsgevonden. Dit kan zijn BSN + Geboortedatum, Verzekeringsnr. + Geboortedatum of Postcode + Huisnummer+ Geboortedatum + Voorletter.
 • VECOZO-status: Inactieve verzekering, actieve verzekering of onbekend.
 • VECOZO overleden: De aanduiding 'ja' verschijnt wanneer uit de Vecozo-controle naar voren is gekomen dat de patiënt is overleden.

 

Permanently deleted user -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen