Wat is het verschil tussen Organisatieteams en Teams?

Gebruikers kunnen in cBoards worden toegevoegd aan Organisatieteams en aan Teams. In deze handleiding leest u de verschillen tussen een Organisatieteam en een Team.

Organisatieteams

Meerdere collega’s die werken binnen eenzelfde praktijk / zorginstelling (organisatie) worden in een Organisatieteam verenigd. Binnen een praktijk / zorginstelling kunnen meerdere Organisatieteams bestaan, bijvoorbeeld een Organisatieteam voor elk wijkteam van een thuiszorginstelling. Organisatieteams zijn meestal monodisciplinair van aard.

Teams

Zorgprofessionals, werkzaam binnen verschillende organisaties, werken in groepsverband samen in een Team. Een voorbeeld van een Team is een palliatief team. Zorgprofessionals werkzaam binnen verschillende organisaties met verschillende disciplines vormen samen dit Team. Binnen een Team zijn alle combinaties van verschillende zorgprofessionals mogelijk. Teams zijn vrijwel altijd multidisciplinair van aard.

Verschillen Organisatieteams en Teams

Permanently deleted user -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen