Positieve gezondheid

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Positieve gezondheid’. 

Wanneer wordt dit board ingezet? 

Het board ‘Positieve gezondheid’ kan worden ingezet om een patiënt in staat te stellen zijn gezondheid zoals hij die zelf ervaart, in kaart te brengen. Het board zorgt daarmee voor een meer holistische en persoonsgerichte benadering van zorg.

Om te kunnen beantwoorden wat belangrijk is voor de patiënt, neemt de zorgprofessional een coachende rol op zich. Het scoringsinstrument kan daarbij goed aansluiten.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich op de samenwerking tussen een huisartsenpraktijk en een patiënt. De patiënt kan zelf de vragenlijst van dit assessment instrument invullen. Hierdoor kunnen zowel de zorgprofessional(s) en de patiënt overzicht krijgen waar meer gezondheidswinst voor de patiënt valt te behalen. 

Wat levert het gebruik van dit board op?

Het board ‘Positieve gezondheid’ zorgt ervoor dat er op een meer holistische en persoonlijke manier wordt gekeken naar de patiënt, in plaats van louter vanuit een (bio)medisch perspectief. De stem van de patiënt staat daarbij centraal en kan aangeven wat hij zelf belangrijk vindt.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board? 

In dit board kunnen de volgende registraties worden gedaan:

  • Positieve gezondheid vragenlijst

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

De patiënt heeft de volgende registratiemogelijkheden:

  • Positieve gezondheid vragenlijst

  

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen