Ziektelastmeter

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Ziektelastmeter’.

NB. De ziektelastmeter kunt u ook terugvinden in het board ‘COPD zelfmanagement’.  

 

Wanneer wordt dit board ingezet? 

Het board ‘Ziektelastmeter’ kan worden ingezet wanneer een zorgprofessional en een COPD-patiënt met elkaar willen samenwerken rondom het ziektelastmeter instrument.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board? 

Dit board richt zich op de samenwerking tussen een huisartsenpraktijk en een COPD-patiënt. De patiënt kan zelf de vragenlijst van de ziektelastmeter invullen waardoor er een wederzijdse uitwisseling van informatie plaatsvindt. Dit kan een efficiëntere organisatie van de zorg bevorderen.

Wat levert het gebruik van dit board op?

Het board ‘Ziektelastmeter’ zorgt ervoor dat de ziektelast van een COPD-patiënt beter in kaart wordt gebracht en hij een grotere rol kan spelen in zijn eigen behandeling. De patiënt krijgt daardoor meer controle over zijn eigen aandoening.

De samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de patiënt zorgt voor meer grip op de behandeling en het ziekteproces. Tevens levert het zelf invullen van de vragenlijst ook tijdsbesparing op.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

  • Vragen patiënt
  • Vragen zorgverlener
  • Adviezen
  • Behandelplan

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

De patiënt heeft onder andere de volgende registratiemogelijkheden:

  • Ziektelastmeter (vragenlijst patiënt)

De meetwaarden worden geregistreerd als thuismeting in cBoards.

Uitleg ziektelastmeter

De ziektelastmeter is een nieuw, breed gedragen instrument om de ziektelast van een COPD-patiënt te bepalen. Het invullen van de bijbehorende vragenlijst door de patiënt zorgt ervoor dat gekeken kan worden naar diens integrale gezondheidstoestand. Niet alleen de longfunctie, maar ook de ziektebeleving wordt daarbij in kaart gebracht.

De scores uit de vragenlijsten van de zorgprofessional en patiënt worden gevisualiseerd met groene, oranje en rode ballonnen in het algemeen overzicht. Op deze manier wordt het voor de patiënt en zorgprofessional duidelijk aan welke factoren de patiënt iets kan doen om de eigen gezondheid te verbeteren. Daarbij kunnen huisartsen en POH’s persoonsgerichte zorg toepassen en de patiënt motiveren om zelf positieve veranderingen door te voeren in zijn leven.

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen