Medicatiebeoordeling

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Medicatiebeoordeling’.

Wanneer wordt dit board ingezet?

Het board ‘Medicatiebeoordeling’ kan worden ingezet om o.b.v. de KNMP-richtlijnen en middels de STRIP-methode een efficiënte medicatiebeoordeling uit te voeren voor een patiënt.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?  

Dit board is geschikt voor een samenwerking tussen verschillende partijen, zoals de huisartsenpraktijk, apotheek, thuiszorg en/of de patiënt.

Wat levert het gebruik van dit board op? 

Door het gebruik van dit board kunnen zorgprofessionals op een hele efficiënte en effectieve manier gezamenlijk (al dan niet met de patiënt erbij betrokken) een medicatiebeoordeling uitvoeren.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

  • Medisch overzicht
  • Medicatie
  • Episodes
  • Laboratorium
  • Familie anamnese
  • Protocol zorgverlener
  • STOPP-START criteria
  • Protocol patiënt
  • Behandelplan

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

De patiënt heeft onder andere de volgende registratiemogelijkheden:

  • Protocol patiënt met vragenlijst Gestructureerde Medicatie Anamnese

Wanneer komt de medicatie van de patiënt mee uit het HIS (huisartsinformatiesysteem)?

Op het moment dat een zorgprofessional uit de huisartsenpraktijk het medicatiebeoordelingsboard initieert, komt de medicatie van de patiënt automatisch in het board te staan, mits er een integratie is tussen cBoards en het betreffend HIS van de huisartsenpraktijk.

Wanneer een zorgprofessional uit de apotheek het medicatiebeoordelingsboard initieert, komt de medicatie van de patiënt niet automatisch in het board te staan. 

  

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen