Longzorg

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Longzorg’.

Wanneer wordt dit board ingezet? 

Het board ‘Longzorg’ kan worden ingezet voor een intensievere samenwerking tussen de eerstelijns en tweedelijnszorg rondom een COPD-patiënt. Dit geldt vooral voor patiënten met GOLD 3 en 4. Door substitutie komen COPD-patiënten dikwijls vanuit de tweedelijnszorg in de eerstelijnszorg terecht. Hierbij is het wenselijk dat de huisarts in nauw contact staat met de longarts/-specialist.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich met name op een samenwerking tussen de huisarts en/of POH en een longarts/-specialist.

Wat levert het gebruik van dit board op?

Het board ‘Longzorg’ zorgt ervoor dat COPD-patiënten met GOLD 3 en 4 onder controle kunnen staan bij de huisartsenpraktijk i.p.v. bij de longarts/-specialist. Het board zorgt er onder andere voor dat de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft voor controle, waardoor zowel de patiënt alsook de longarts/-specialist minder wordt belast.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

  • Algemeen (samenvatting)
  • Medisch overzicht
  • Longaanval actieplan
  • Spirometrie
  • Behandelplan
  • Ziektelastmeter

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

De patiënt heeft onder andere de volgende registratiemogelijkheden:

  • Vragenlijst van ziektelastmeter

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen