Kunnen (medische) gegevens met OZIS dubbel naar mijn HIS worden verstuurd?

Er kunnen zich hier 2 situaties voordoen:

  1. U heeft registraties gedaan in meerdere boards van betreffende patiënt
  2. U heeft registraties gedaan in één board van betreffende patiënt

Het antwoord op de vraag of gegevens met OZIS dubbel naar uw HIS verstuurd kunnen worden, verschilt in beide situaties. 

Registraties in meerdere boards van patiënt


Ja, op dit moment is het mogelijk dat bepaalde registraties dubbel naar uw HIS worden verstuurd. Dit kan voorkomen wanneer u bij éénzelfde patiënt in meerdere boards registraties heeft gedaan en voor deze boards de registraties met OZIS naar het HIS verstuurt.

Registraties in één board van patiënt


Nee, indien u registraties heeft gedaan in één board en vervolgens die gegevens met OZIS naar uw HIS hebt verstuurd, kunt u de eerstkomende 8 uur niet diezelfde gegevens nog een keer naar uw HIS versturen. Na 8 uur kunt u de gegevens wel opnieuw naar uw HIS versturen.

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen