Kunnen (medische) gegevens met Zorgmail dubbel naar mijn HIS worden verstuurd?

Er kunnen zich hier 2 situaties voordoen:

  1. U heeft registraties gedaan in meerdere boards van betreffende patiënt
  2. U heeft registraties gedaan in één board van betreffende patiënt 

Het antwoord op de vraag of gegevens met Zorgmail dubbel naar uw HIS verstuurd kunnen worden, verschilt in beide situaties.

Registraties in meerdere boards van patiënt

Ja, op dit moment is het mogelijk dat bepaalde registraties dubbel naar uw HIS worden verstuurd. Dit kan voorkomen wanneer u bij éénzelfde patiënt in meerdere boards registraties heeft gedaan en voor deze boards de registraties met Zorgmail naar het HIS verstuurt.

Registraties in één board van patiënt

Nee, indien u registraties heeft gedaan in één board en vervolgens die gegevens met Zorgmail naar uw HIS hebt verstuurd, kunt u de eerstkomende 24 uur niet diezelfde gegevens nog een keer naar uw HIS versturen. Na 24 uur kunt u de gegevens wel opnieuw naar uw HIS versturen.

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen