COPD zelfmanagement

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘COPD zelfmanagement’.

Wanneer wordt dit board ingezet? 

Het board ‘COPD zelfmanagement’ kan worden ingezet om een COPD-patiënt een grotere rol te laten spelen in zijn eigen behandeling. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om een zorgprofessional en een COPD-patiënt nauw met elkaar te laten samenwerken.  

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich op samenwerking tussen een huisartsenpraktijk en een COPD-patiënt.

Wat levert het gebruik van dit board op? 

Wanneer een COPD-patiënt is betrokken, kan hij een grotere rol spelen in zijn behandeling. De patiënt krijgt daardoor meer controle over zijn eigen aandoening. Doordat de patiënt zelf ook registratiemogelijkheden heeft, kan een wederzijdse uitwisseling van informatie plaatsvinden en kan zodanig de zorg van de patiënt gezamenlijk op een efficiënte manier georganiseerd worden.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

 • Laboratorium
 • Ziektelastmeter
 • Longaanval actieplan
 • Bloeddruk
 • CCQ
 • MRC
 • Gewicht (incl. lengte en BMI)

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

De patiënt heeft onder andere de volgende registratiemogelijkheden:

 • Ziektelastmeter (vragenlijst patiënt)
 • Longaanval actieplan
 • Bloeddruk
 • CCQ
 • MRC
 • Gewicht (incl. lengte en BMI) 

De meetwaarden worden geregistreerd als thuismeting in cBoards.

Uitleg ziektelastmeter 

De ziektelastmeter is een nieuw, breed gedragen instrument om de ziektelast van een COPD-patiënt te bepalen. Het invullen van de bijbehorende vragenlijst door de patiënt zorgt ervoor dat gekeken kan worden naar de integrale gezondheidstoestand van hem/haar. Niet alleen de longfunctie, maar ook de ziektebeleving wordt daarbij in kaart gebracht.

De scores uit de vragenlijsten van de zorgprofessional en patiënt worden gevisualiseerd met groene, oranje en rode ballonnen in het algemeen overzicht. Op deze manier wordt het voor de patiënt en zorgprofessional duidelijk aan welke factoren hij/zij iets kan doen om de eigen gezondheid te verbeteren. Daarbij kunnen huisartsen en POH’s persoonsgerichte zorg toepassen en de patiënt motiveren om zelf positieve veranderingen door te voeren in zijn/haar leven.

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen