Astma zelfmanagement

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Astma zelfmanagement’.

Wanneer wordt dit board ingezet?  

Het board ‘Astma zelfmanagement’ kan worden ingezet om een astma-patiënt een grotere rol te laten spelen in zijn eigen behandeling. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om een zorgprofessional en een astma-patiënt nauw met elkaar te laten samenwerken.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich op samenwerking tussen een huisartsenpraktijk en een astma-patiënt.

Wat levert het gebruik van dit board op?

Wanneer een astma-patiënt is betrokken, kan hij een grotere rol spelen in zijn behandeling. De patiënt krijgt daardoor meer controle over zijn eigen aandoening. Doordat de patiënt zelf ook registratiemogelijkheden heeft, kan een wederzijdse uitwisseling van informatie plaatsvinden en kan zodanig de zorg van de patiënt gezamenlijk op een efficiënte manier georganiseerd worden.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan: 

  • ACQ-scorelijst
  • Laboratorium
  • Gewicht (incl. lengte en BMI)

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

De patiënt heeft onder andere de volgende registratiemogelijkheden: 

  • ACQ-scorelijst
  • Gewicht (incl. lengte en BMI)

De meetwaarden worden geregistreerd als thuismeting in cBoards.

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen