Scoremeter

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Scoremeter.

Wanneer wordt dit board ingezet?  

Het board ‘Scoremeter’ kan worden ingezet om op een eenvoudige manier het cardiovasculair risico van de patiënt in kaart te brengen. De Scoremeter berekent het 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten. De berekening van de Scoremeter is gebaseerd op de NHG-standaard CVRM jan, 2012.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board? 

Dit board richt zich op samenwerking tussen een huisartsenpraktijk en een patiënt.

Wat levert het gebruik van dit board op? 

Het board ‘Scoremeter’ zorgt ervoor dat de patiënt meer bewust wordt van zijn eigen risicofactoren. Daarnaast zorgt het board ervoor dat de zorgprofessional(s) en de patiënt een beter beeld hebben van het 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten. Na het berekenen van de risicoscore kan besloten worden de bijgeleverde adviezen van de Scoremeter op te volgen.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen de volgende registraties worden gedaan: 

  • Scoremeter

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

De patiënt heeft géén registratiemogelijkheden. Wel kan de patiënt uiteraard communiceren met alle betrokkenen bij het board.

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen