Hoe SSO gegevens in uw HIS in te stellen?

Via de Single Sign On (SSO) kunt u direct vanuit de patiëntenkaart in uw HIS inloggen in Caresharing (Keteninformatiesysteem cKIS en/of netwerkzprgplatform cBoards).

Hieronder vindt u een beschrijving van de SSO-instellingen die u dient te doen in uw HIS.

Let op: Voor het eenmalig instellen van de SSO-koppeling in uw HIS, ontvangt u van Caresharing aparte SSO-inloggegevens. Deze inloggegevens zijn niet hetzelfde als de inloggegevens die u gebruikt om rechtstreeks in te loggen in Caresharing via home.caresharing.eu.

Medicom gebruikers ontvangen geen aparte SSO-inloggegevens van Caresharing. De SSO-koppeling met Caresharing en Medicom kan ingesteld worden met de inloggegevens die u heeft ontvangen om rechtstreeks in te loggen in Caresharing.

Bent u geen Medicom gebruiker en heeft u geen SSO-inloggegevens ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij het Caresharing customer care team. 

Navigeer naar:

 

Medicom

Voor het instellen van de SSO tussen Medicom en Caresharing, gaat u vanuit een betreffende patientenkaart in Medicom naar 'Zorgplein' binnen Medicom. Daar klikt u op 'Caresharing' waarna u naar de inlogpagina van Caresharing wordt geleid. U logt vervolgens eenmalig in met het e-mailadres en wachtwoord van Caresharing. Hierna treedt de SSO-koppeling tussen Medicom en Caresharing in werking en kunt u vanaf dan altijd vanuit Medicom naar Caresharing navigeren.

 

 

OmniHIS

 Instellen van gebruikersgegevens:

1. Selecteer in het menu 'Archief' --> 'Gebruikers' en kies de gewenste gebruiker

Omnihis1.png2. Klik in het rechter gedeelte van het scherm op het tabblad 'Communicatie'  
3. Klik vervolgens onderin het venster op het tabblad 'CareSharing'.
4. Klik op de knop 'Wijzig'  omnihis-wijzig.png

5. Vul in het vak 'CareSharing' de inloggegevens in.

Omnihis2.png
6. Klik op de knop met de groene vink om de wijzigingen op te slaan.

7. Herhaal bovenstaande stappen voor elke gebruiker.

 

Webdienst instellen:

1. Selecteer het menu 'Archief' --> 'Algemene instellingen' --> tabblad 'Web-diensten'

2. Selecteer in versie 3.4.4 en hoger de betreffende webdienst in het overzicht aan de linker kant.

3. Klik op de knop 'Wijzig' omnihis-wijzig.png

4. Op dit moment hoeft u nog geen adres in te vullen en kunt u het URL tekstvak leeg laten zoals 
   in de volgende afbeelding. Omnihis zorgt er zelf voor dat het juiste adres wordt aangeroepen.

omnihis3.png

5. Sla de wijzingen op door te klikken op de knop met de groene vink.

 

 

TetraHis (Bricks)

1. Start Bricks Huisarts op en typ het volgende commando:   CARESHARING

 

tetrahis1.png

2. Vul bij 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' de SSO inloggegevens in die u van de Customer Care afdeling van Caresharing heeft ontvangen. Heeft u deze nog niet? Dan kunt u een verzoek indienen om deze op te vragen, dit kan via het webformulier van Caresharing.

3. Vul bij 'Domein' sso.caresharing.eu in en laat de andere twee velden leeg.

4. Druk op 'Opslaan'

 

 

Promedico ASP

1. Klik op '@'

2. Klik op 'Onderhoud'

3. Klik op 'Medewerkers'

4. Klik op de naam van de medewerker waarbij u de SSO wilt instellen

5. Vul de inloggegevens in onder 'Ketenzorg gebruikers gegevens'

 

 

Promedico VDF 

Inloggegevens invullen:

1. Klik op 'Administratie'

2. Klik op 'Medewerker' 

3. Klik op 'Ketenzorg' en vul de inloggegevens in.


Ketenzorg instellen:

1. Klik op 'Beheer'

2. klik op 'Praktijk'

3. klik op 'Extern' en stel onderaan de pagina ketenzorg in.

Promedico moet aan de achterkant van het systeem ook nog instellingen doen voordat u de SSO kunt gebruiken. Neem contact op met Promedico vóór u de inloggegevens invult. 

 

 

MicroHIS

Voor Microhis wijzen wij u graag door naar : Hoe werkt de Single Sign On voor Microhis

 

CGM HUISARTS

Tussen CGM HUISARTS en Caresharing is geen SSO-koppeling beschikbaar.

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen