Palliatieve zorg

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Palliatieve zorg’.

Wanneer wordt dit board ingezet?

Het board ‘Palliatieve zorg’ kan worden ingezet wanneer u de zorg rondom een patiënt in palliatieve setting efficiënt wil coördineren. Zorgprofessionals kunnen op een overzichtelijke manier registraties bijhouden, en voor mantelzorgers is het makkelijk om op de hoogte te blijven van de zorg voor de patiënt.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich op de samenwerking tussen onder andere de huisartsenpraktijk, apotheek, thuiszorg, een specialist en/of informele zorgverleners.

Wat levert het gebruik van dit board op?

Het board ‘Palliatieve zorg’ zorgt ervoor dat betrokkenen snel en gemakkelijk op de hoogte zijn van afspraken over onder andere de behandeling van de patiënt. Ontwikkelingen in het welzijn worden gezien door betrokkenen, waarop vervolgens geanticipeerd kan worden. Wanneer bijvoorbeeld een thuiszorg medewerker registreert dat de patiënt moeite heeft met slikken, kan de betrokken apotheker de medicatie daarop aanpassen.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

  • Algemeen (samenvatting)
  • Probleemlijst
  • Wilsverklaring
  • Advanced Care Planning
  • Labgegevens
  • SFMPC
  • Behandelplan met specifieke items gericht op Palliatieve zorg

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

De patiënt zelf heeft geen specifieke registratiemogelijkheden. Wel kan de patiënt uiteraard communiceren met alle betrokkenen bij het board.

Robbert van Thiel -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen