Glucosedagboek

In het glucosedagboek, ook wel bekend als het diabetesdagboek, kunnen op overzichtelijke wijze, dagelijks, de bloedglucose-uitslagen en de gebruikte soorten en hoeveelheden insuline worden genoteerd. Aanbevolen wordt een glucosedagboek waarbij een overzicht wordt gegeven van de bloedsuikerspiegel bij twee uur intervallen en na de consumptie van eten. Door het testen van glucose niveaus na één uur of twee uur na de maaltijd, is het makkelijker om te bepalen welk voedsel in kleinere porties gegeten mag worden of geheel gestopt moet worden. Er bestaan ook glucosedagboeken waarbij gegevens worden genoteerd bij elke maaltijd.
De basisgegevens die in een glucosedagboek staan zijn de datum van prikken, het moment van prikken en de resultaten van het prikken (bloedsuikerspiegel). Deze gegevens geven het overzicht of maken het mogelijk om bij te houden hoe vaak de bloedsuikerspiegel buiten of binnen aanvaardbare waarden schommelt. Wanneer te veel geschommeld wordt of de waarden vaak te hoog of te laag zijn dient een behandeling gestart of aangepast te worden. Aan de hand van dit overzicht en de schommelingen die daarin worden weergegeven weet een arts beter in te schatten welke behandeling van toepassing is. Dat kan een dieet en lichaamsbeweging, orale medicatie of insuline zijn die moet worden aangepast. 

Hoe ziet het Glucosedagboek eruit in Caresharing? 

De registraties voor het glucosedagboek kunnen in het formulier 'Glucosemetingen en Insulines' plaatsvinden, dan wel in het onderdeel 'Glucosedagboek' van de protocollen. In de protocollen kunnen we naast de glucosemetingen en insuline ook de anamnese, materialen info en spuitplaatsen registreren.

Schermafbeelding_2020-08-20_om_13.23.58.png

In het onderdeel glucosedagboek in de protocollen kan het volgende ingevuld worden:

- Anamnese

 Schermafbeelding_2018-05-31_om_16.36.04.png

- Glucosemetingen en Insulines

Schermafbeelding_2020-08-20_om_13.26.09.png

Het registreren van gegevens is eenvoudiger gemaakt door het mogelijk te maken meerdere registraties van verschillende dagen toe te voegen op 1 dag. Door op ‘voeg toe’ te klikken kiest u er telkens voor een extra registratie(dag) toe te voegen.

Schermafbeelding_2020-08-20_om_13.31.16.png

Wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen aan een eerder opgeslagen registratie, kiest u voor het potloodje Schermafbeelding_2018-05-31_om_16.45.01.png.  Het is mogelijk gemaakt om deze registraties elk afzonderlijk op te slaan door op de floppy disk te klikken Schermafbeelding_2018-05-31_om_16.46.33.png, rechts van de registratie. Daarnaast kunnen alle registratie ook in 1 keer worden opgeslagen door op de ‘opslaan-knop’ te klikken, linksboven van het formulier.

Schermafbeelding_2020-08-20_om_13.35.56.png

- Materialen info

Schermafbeelding_2018-05-31_om_16.41.20.png

- Spuitplaatsencontrole

Schermafbeelding_2018-05-31_om_16.49.13.png

Wanneer u linksonder met uw muis op de 'i' gaat staan krijgt u een afbeelding van de injectieplaatsen te zien.

 

De gegevens in het overzicht/view

De gegevens die in de formulieren worden ingevuld zijn inzichtelijk gemaakt in het tabblad ‘Glucosedagboek’ in het overzicht van de patiëntenkaart. In tegenstelling tot voorheen worden naast de gegevens die handmatig worden toegevoegd aan de formulieren, ook de gegevens vanuit cBoards en/of vanuit het HIS inzichtelijk gemaakt in de 'view'.

- Glucose & Insuline

patient---ghogohapraktijk8-patient-1.png

- Materialen info

patient---ghogohapraktijk8-patient-1-1.png

- Spuitplaatsencontrole

patient---ghogohapraktijk8-patient-1-2.png

- Anamnese

patient---ghogohapraktijk8-patient-1-3.png

 

Glucosedagboek in cBoards

Het glucosedagboek is ook beschikbaar gesteld in cBoards, in het diabetes zelfmanagement board. Daar kunnen de patiënten zelf eenvoudig hun waardes invullen.

1. De waardes kunnen net zoals in het KIS toegevoegd worden door op 'Voeg toe' te klikken. In cBoards kunnen ook meerdere registraties toegevoegd worden op één dag door telkens opnieuw op 'Voeg toe' te klikken.

2. De registraties kunt u opslaan door op de floppy disk te klikken Schermafbeelding_2018-05-31_om_16.46.33.png.

Deze ingevulde waardes worden meteen beschikbaar gesteld in het KIS alsook kunnen deze registraties vanuit cBoards naar het HIS verstuurd worden. 

Schermafbeelding_2020-08-20_om_13.41.28.png 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen