Ouderenzorgmodule

Dashboard: Wat is hier te zien en hoe werkt dit?

Navigeer naar:

Schermafbeelding_2020-08-20_om_13.03.59.png

Het dashboard wordt als overzicht gebruikt voor de ingevulde gegevens:

 

1. Samenvatting

patient---zgwahapraktijk8-patient-100-1.png

De samenvatting bevat het SOEP-bericht dat reeds bekend is uit de protocollen in cKIS.
Door rechts van 'Samenvatting' op de knop 'Registreer' te klikken, kunt u een nieuw SOEP-bericht registreren. De contactdatum van het consult kunt u eventueel aanpassen als u een registratie in het verleden wil registreren. Dit kunt u doen door linksboven op de kalender te klikken.
De gegevens in de samenvatting kunnen net als in de protocollen naar het HIS verstuurd worden.

Eerdere registraties kunt u aanpassen door op de knop 'Wijzig registraties uit het verleden' te klikken.

Screenshot_2019-01-29_at_09.24.38.png

Kies vervolgens een voorgaande registratie.

Screenshot_2019-01-29_at_09.24.48.png

Klik vervolgens op de 'Bewerk' knop om de eerdere registratie(s) te wijzigen.

patient---zgwahapraktijk8-patient-100-2.png

Bij contactwijze in de Samenvatting kunt u ook aangeven dat een MDO (multidisciplinair overleg) heeft plaatsgevonden. Door MDO aan te vinken worden bijkomende vragen beschikbaar gesteld in de Samenvatting, zoals 'Wie heeft er deelgenomen aan het MDO?' en 'Zou er, zonder MDO, een verwijzing naar de 2e lijn zijn geweest?'. Het aanvinken van een MDO bij contactwijze, zorgt ervoor dat deze actie wordt weergegeven in de 'Monitor Ouderen'. Zie punt 10.

 

2. Voorzieningen

Schermafbeelding_2018-05-28_om_09.29.11.png

WMO is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hierbij kunt u aangeven welke ondersteuning voorzien is bij de oudere thuis.

 

3. Leven verbeteren

Bij 'Leven verbeteren' kan een antwoord gegeven worden op de vraag ' Indien er één ding gedaan zou kunnen worden om de situatie voor u te verbeteren, wat zou dat dan zijn?

 

4. Wilsverklaring

Schermafbeelding_2018-05-28_om_09.32.09.png

In het dashboard kunt u aangeven of er een wilsverklaring is bij de patiënt. Deze kan op verschillende momenten ingevuld of gewijzigd worden. Wij hebben ervoor gekozen om enkel de datum van de laatst geregistreerde wilsverklaring te tonen i.p.v. een opeenstapeling aan data. Zo houden we het dashboard overzichtelijk. Om te zien wat er de laatste keer is geregistreerd klikt u op de knop "Wijzig". Hierdoor opent de pop-up met de laatste registratie.

 

5. Advance Care Planning

Schermafbeelding_2021-03-02_om_13.50.24.png

Advance Care Planning is een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt. Het nieuwe formulier van het ACP is bij de eerste keer invullen geheel leeg. Zodra deze eenmaal is aangepast, zal dit voortaan te zien zijn bij nieuwe registraties als al ingevoerde gegevens. De gegevens die in het verleden zijn geregistreerd in het oude ACP-formulier zijn terug te vinden onder de historie knop. Deze vindt u door op het paarse knopje met de vier witte streepjes te klikken aan de linkerkant van uw scherm. 

Via deze knop kunt u alle historische registraties terugvinden binnen de patiëntenkaart.

De datum die getoond wordt in het dashboard item 'Advance Care Planning' is de datum waarop de ACP het laatst is ingevuld.

Let op: Achter de knop 'ACP' waarmee zaken teruggestuurd kunnen worden naar het HIS zal de mogelijkheid zitten de nieuwe ACP registratie items terug te sturen.

ACP_SHERLOCK.png

Overigens is het ook mogelijk om het ACP-formulier in te vullen via cBoards. Hierin kunt u gemakkelijk het tabblad 'Advance Care Planning' inschakelen en kunt u zowel alle historische als nieuwe registraties terugvinden in het board.

 

 

6. Scorelijsten (TraZAG)

In de scorelijsten worden de laatste scores getoond van alle vragen die voorkomen in de verdieping. Deze scores behoren allen tot een specifiek thema in de verdieping. Bijvoorbeeld MMSE behoort tot het thema geheugen, MMSE is dus een verdieping van het thema geheugen.

 

7. Intake (Startdocument TraZAG)

Schermafbeelding_2018-05-28_om_13.43.36.png

Bij de intake tonen we de totaalscore die berekend wordt in de intake (startdocument TraZag) van de assessment.

 

 

8. Aandachtsgebieden

Bij aandachtsgebieden zien we alle thema's terug die in het assessment staan. Door een intake (startdocument TraZag) wordt middels de kleur van de bolletjes aangeven welke gebieden extra aandacht nodig hebben. Vervolgens kan gekozen worden om een verdieping in te vullen voor de aangegeven aandachtsgebieden. In de verdieping krijgen we ook meer inzicht waarom een patiënt slecht scoort op dat gebied.

 

9. Monitor

In de monitor staan de belangrijkste onderdelen die bij de kwetsbare ouderen gedaan moeten zijn of gecontroleerd. De items die hier vermeld staan zijn specifiek afgestemd met uw zorggroep.

 

SFMPC

patient---zgwahapraktijk8-patient-100-1.png

SFMPC (Somatisch, Functioneel, Maatschappelijk, Psychisch, Communicatie) kunt u gebruiken om het behandelplan op te stellen. Hier kunt u de problemen definiëren, doelen vast stellen en daar actie of evaluaties aan koppelen. Op dezelfde manier als de samenvatting kunt u nieuwe gegevens toevoegen, 'voeg toe'-knop, maar ook wijzigen door terug op de 'voeg toe'-knop te klikken. De gegevens die in het SFMPC worden ingevuld kunnen in tegenstelling tot het SOEP-bericht niet naar het HIS verstuurd worden.

 

Hoe kan ik netwerkcontacten voor ouderenzorg toevoegen en bekijken?

Bij ouderenzorg zijn vaak meerdere personen en instanties betrokken bij de patiënt. In Caresharing is het mogelijk om contacten toe te voegen aan de lijst 'Netwerkcontacten', zodat deze eenvoudig zijn terug te vinden. In deze handleiding leest u hoe dit werkt.

Netwerkpersonen openen

Binnen het tabblad ouderenzorg vindt u onder de tab 'netwerkpersonen'. Als u hierop klikt wordt de lijst met contacten geopend.

Schermafbeelding_2020-08-20_om_13.11.32.png

Personen toevoegen

Als u een contactpersoon wilt toevoegen klikt u op de '+ voeg toe' knop naast contactpersoon. Wilt u een zorgverlener toevoegen dan klikt u op de '+ voeg toe' knop naast zorgverlener. Hierna verschijnt een nieuwe regel waarin u de verschillende velden kan invullen.

 

Gegevens invullen en bewaren

Schermafbeelding_2019-02-05_om_16.22.25.png

  1. Vul de gegevens van het nieuwe contact in.
  2. Scroll naar beneden en klik op 'Bewaar'.

 

Episodes en medicatie

patient---j-aalten-2.png

- In de linkerkolom worden de episoden weergegeven, welke vanuit het HIS worden meegestuurd naar cKis. Dit geeft weer welke diagnose werd gesteld in het HIS.

- In de rechterkolom wordt alle medicatie weergegeven die vanuit het HIS zijn verstuurd naar Collab. Daarnaast is ook zichtbaar of iemand een Baxterrol of weekdoos gebruikt.

 

Onderzoek en Uitslagen

Schermafbeelding_2020-08-20_om_13.15.37.png

1. Basis LO

2. Uitgebreid LO

3 Laboratorium

Bovenstaande gegevens kunnen zelf ingevuld worden of worden vanuit het HIS/KIS meegestuurd. Door rechtsboven van elk item op de 'voeg toe'-knop te klikken kunt u nieuwe gegevens toevoegen als bv. het gewicht of de lengte van de patiënt. Wanneer u op de knop 'wijzig' klikt kunt u eerdere registraties aanpassen. Dit geldt ook voor de laboratorium uitslagen, aan de hand van de 'voeg toe'-knop kunt u handmatig laboratoriumuitslagen invoeren. Let op, de handmatig toegevoegde laboratorium uitslagen versturen wij niet naar het HIS.

 

Assessment: Intake en Verdieping

Intake

patient---j-aalten.png

In de Intake vinden we het startdocument TraZag terug. Dit document brengt aan de hand van vragen, het functioneren van ouderen in kaart en signaleert probleemgebieden. Aan de hand van de 'voeg toe'-knop in de rechterbovenhoek kunnen de vragen ingevuld worden.

patient---j-aalten-1.png

Door deze vragen in te vullen worden, zoals op de eerste afbeelding, de probleemgebieden aangeduid met groene of rode bolletjes (patiënt scoort goed of slecht op het probleemgebied) en een totaalscore. Wanneer de intake volledig wordt ingevuld wordt de totaalscore automatisch berekend. Op basis van de totaal score wordt ook aangegeven of de patiënt "kwetsbaar" is of niet. Elke patiënt met een score groter dan 3 is kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid kan altijd handmatig worden aangepast indien de zorgverlener beoordeeld dat de patiënt niet kwetsbaar is.

Verdieping

In de verdieping kan er dieper ingegaan worden op een thema. In de verdieping worden extra vragen gesteld rondom een thema. Bijv. in het thema geheugen kunnen vragen van de MMSE beantwoord worden.

Schermafbeelding_2020-08-20_om_13.17.52.png

1. De verdiepende vragen kunnen ingevuld worden door rechts op de 'voeg toe'-knop te klikken of gewijzigd worden door op de 'wijzig'-knop te klikken.

patient---j-aalten-3.png

2. Aan de linker kant zien we een vergrootglas Schermafbeelding_2018-05-31_om_15.50.12.png. Wanneer men daarop klikt zien we de historie. De gegevens die eerder voor dat thema zijn ingevuld en welke verdiepende vragen daarbij zijn beantwoord. Dit wordt ook weergegeven naast de vergrootglas alsook de totaalscore op deze verdiepende vragen.

3. Helemaal links zien we een map met een potlood Schermafbeelding_2018-05-31_om_15.48.01.png. Wanneer u als zorgverlener merkt dat de patiënt in de praktijk toch niet zo slecht scoort als uit de vragen naar voor komt, kunt u de status van het probleemgebied hiermee handmatig aanpassen naar bv. niet afwijkend.

Schermafbeelding_2018-05-28_om_15.45.06.png

 

Aanvullend

In het tabblad 'Aanvullend' hebben we nog extra items verwerkt die geen onderdeel uitmaken van de TraZAG.
Het gaat om de module info: Ouderenzorg, Alcohol, Bewegen, Roken, 'SNAQ65+', Valrisicotest, MoCA (deze vragenlijst kan ook uitgeprint worden) en Dagbesteding. 

patient---j-aalten.pngpatient---j-aalten-1.png

Door op de knop 'voeg toe' te klikken kunt u registraties invoeren. 

Door op de knop 'wijzig' te klikken kunt u eerder gemaakte registraties wijzigen.

Schermafbeelding_2018-05-28_om_16.00.10.png

Graag gaan wij dieper in op het item 'SNAQ65+' deze heeft bijkomende info. Wanneer u met de muis op de 'i' gaat staan bij de laatste vraag 'Is patiënt ondervoed volgens SNAQ65+?' dan krijgt u een grafiek te zien die u helpt bij het beantwoorden van deze vraag.

10. Verzenden naar het HIS

Wanneer een samenvatting en/of andere gegevens zijn ingevoerd, kunnen deze naar het HIS verzonden worden.

Schermafbeelding_2019-12-11_om_13.33.35.png

Indien de patiënt een werkende OZIS koppeling heeft, kunt u op 'OZIS naar HIS' drukken. Voor Medicom gebruikers is dit 'OZIS naar Medicom'.

Indien de patiënt geen werkende OZIS koppeling heeft, kunt u het SOP naar het HIS verzenden, die vervolgens in het postvak terecht zal komen. Hiervoor klikt u op 'SOP naar HIS'. Voor OmniHIS gebruikers geldt 'SOP naar OmniHIS'.

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen