COVID-19 / Corona

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘COVID-19 / Corona’.

Wanneer wordt dit board ingezet?

Het COVID-19 / Corona board is speciaal ontwikkeld voor een goede samenwerking en coördinatie van zorg rondom patiënten bij wie het COVID-19 virus is vastgesteld, of waarbij het vermoeden bestaat dat zij besmet zijn. Vanaf dat moment, tot en met een reguliere monitoring of meer intensieve revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis, kunt u dit board goed inzetten. Het board zorgt ervoor dat alle betrokkenen continu goed op de hoogte zijn van de status van de patiënt en dat de behandeling en het te volgen beleid gemakkelijk onderling afgestemd kunnen worden.

Voorbeeldsituaties gebruik Corona board

 • Patiënt komt bij zijn huisarts of die van een specifieke ‘Corona-praktijk’ en vertoont symptomen van een COVID-19 infectie. Betreffende huisarts wil patiënt nauwgezet volgen en/of longarts consulteren.
 • Wijkverpleegkundige of verzorger heeft het vermoeden dat patiënt besmet is met het COVID-19 virus en wil graag advies van huisarts of vraagt de patiënt dagelijks de vragenlijst in te vullen.
 • Patiënt is opgenomen in het ziekenhuis en familieleden en huisarts blijven graag goed op de hoogte en bereikbaar voor afstemming met ziekenhuispersoneel.
 • Na opname wordt patiënt verplaatst naar een ander ziekenhuis, waarbij overdracht plaats dient te vinden en familieleden graag nauw betrokken worden/ blijven.
 • Patiënt wordt na ontslag uit ziekenhuis regulier gemonitord of gaat een intensief revalidatietraject in waarbij bijv. revalidatiearts, huisarts, wijkverpleging, polikliniek en/of expertisecentrum betrokken zijn.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board is geschikt voor een samenwerking tussen veel verschillende zorgprofessionals, u als informele zorgverlener en de patiënt zelf. Zorgprofessionals die het board goed kunnen inzetten zijn bijvoorbeeld huisartsen, wijkverpleegkundigen, longartsen en revalidatieartsen.

Wat levert het gebruik van dit board op?

Door het gebruik van dit board blijft u goed op de hoogte van de situatie van de patiënt, de behandeling en het beleid dat gevolgd wordt. Ook kunt u als informele zorgverlener gemakkelijk real-time informatie raadplegen, medische gegevens inzien en nauw contact houden met alle betrokken zorgprofessionals en de patiënt zelf via de chat- en beeldbel-functionaliteiten.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

 • Verslaglegging
 • Diagnostiek
 • Telefonische triage
 • Fysieke beoordeling en beleid
 • Dagelijkse vragenlijst
 • Online zelftest
 • Beeldbellen
 • Bijlagen

Welke registratiemogelijkheden heeft u als informele zorgverlener?

Als informele zorgverlener kunt u de patiënt waar mogelijk ondersteunen bij het invullen van de volgende registraties:

 • Dagelijkse vragenlijst
 • Online zelftest

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen