Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)’.

Wanneer wordt dit board ingezet?

Een GLI is een interventie die zich richt op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De doelgroep voor deze interventie zijn mensen met een verhoogd gezondheidsrisico, gerelateerd aan gewicht. Een GLI programma duurt 24 maanden, gedurende deze periode krijgt de patiënt advies en begeleiding voor het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefstijl.

Het GLI board kan worden ingezet wanneer een patiënt deelneemt aan een GLI traject. De drie erkende programma’s CooL, Slimmer en De Beweegkuur worden in cBoards ondersteund. Het GLI board kan worden ingezet om de gezondheid en voortgang van de patiënt te monitoren en in contact te blijven met de patiënt en alle andere betrokkenen.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich met name op de samenwerking tussen de patiënt, en zijn zorgverlener betrokken bij het GLI programma. Dit kan een bijvoorbeeld een huisarts zijn, een POH-er, een diëtist, een fysiotherapeut, een oefentherapeut en/of een leefstijlcoach. Indien gewenst kan de informele zorgverlener ook betrokken worden bij het board.

Wat levert het gebruik van dit board op?

Een GLI programma duurt 24 maanden waarin u een beperkt aantal contactmomenten heeft met betreffende zorgverleners. In het GLI board kunnen alle betrokkenen tussen die contactmomenten door de gezondheid van de patiënt monitoren en voor het GLI programma relevante registraties doen en inzien. In het board worden de drie fases gevolgd, overeenkomend met het betreffende GLI-programma:

 • De start van het programma
 • De behandelfase
 • De afronding of beëindiging van het programma

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

 • GLI contactmomenten
 • Patiëntkenmerken
 • Standaard meetwaarden: bloeddruk, cholesterol, gewicht en glucosedagboek
 • Specifieke meetwaarden: omtrekmeting, weegbon en EQ5D-5L
 • Intake
 • GLI doelen
 • Interventies
 • Medicatie
 • Laboratoriumwaarden
 • Educatiemateriaal zoals Thuisarts.nl
 • Beeldbellen 

Welke registratiemogelijkheden heeft u als informele zorgverlener?

Als informele zorgverlener kunt u de patiënt waar mogelijk ondersteunen bij het invullen van de volgende registraties:

 • GLI contactmomenten
 • Patiëntkenmerken
 • Standaard meetwaarden: bloeddruk (thuismeting), gewicht en glucosedagboek
 • Specifieke meetwaarden: omtrekmeting, weegbon en EQ5D-5L
 • Intake
 • GLI doelen
 • Interventies
 • Medicatie
 • Laboratoriumwaarden
 • Educatiemateriaal zoals Thuisarts.nl
 • Beeldbellen

NB. De meetwaarden worden geregistreerd als thuismeting in cBoards.

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen