Acute zorg

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Acute zorg’.

Wanneer wordt dit board ingezet?

Wanneer een hoogrisicopatiënt zich meldt op de huisartsenpost (HAP) is daar vaak niet direct alle actuele medische informatie beschikbaar. Hierdoor kan niet altijd meteen de juiste zorg verleend worden of ontstaan gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld ten aanzien van allergieën en medicatiegebruik. Om deze medische gegevens wel direct beschikbaar te hebben op de HAP kan het Acute zorg board worden ingezet. 

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich met name op de samenwerking tussen huisartsenpraktijken en de huisartsenpost (HAP). De patiënt en zijn informele zorgverlener kunnen, indien gewenst, ook betrokken worden bij het board.

Wat levert het gebruik van dit board op?

Met het ‘Acute zorg board’ kan essentiële medische informatie van hoogrisicogroepen, zoals palliatieve patiënten, kwetsbare ouderen en chronisch zieken, potentieel beschikbaar worden gesteld op de HAP, zodat zorgprofessionals op de HAP deze kunnen raadplegen als dat nodig is. Daarnaast is het ook mogelijk voor de zorgprofessionals op de HAP om medische gegevens te registreren, waarna zij deze data terug kunnen sturen naar het HIS. Op deze manier blijft ook de huisartsenpraktijk up-to-date. Ook kan via de chat in het board en door middel van beeldbel-functionaliteiten contact onderhouden worden met de huisartsenpraktijk en andere betrokkenen. 

Hoe wordt het board gebruikt?

De huisartsenpraktijk maakt voor elk van zijn palliatieve patiënten, kwetsbare ouderen en/of chronisch zieken eenvoudig een Acute zorg board aan en nodigt bijvoorbeeld een aangesteld HAP-triage team uit in het board. De patiëntgegevens zijn nu potentieel zichtbaar. Zodra een patiënt zich meldt op de HAP krijgt de op dat moment aanwezige arts of verpleegkundige toegang tot het board, zodat hij de patiëntgegevens kan inzien en, indien gewenst, aanvullende registraties kan doen. Na het consult op de HAP verlaat de arts of verpleegkundige het board weer, waardoor betreffende gegevens nooit onnodig toegankelijk blijven.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

 • Advance Care Planning
 • Familieanamnese
 • Netwerkpersonen
 • Wilsverklaring
 • Overdracht palliatieve zorg (Palliatieve verwijzing)
 • Medische gegevens (zoals allergieën, medicatie en glucosedagboek)
 • Instrumenten (zoals CCQ, ACQ, MRC)
 • Bijlagemogelijkheden

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

De patiënt heeft onder andere de volgende registratiemogelijkheden:

 • Advance Care Planning
 • Wilsverklaring
 • Persoonsalarmering
 • Medische gegevens (zoals allergieën, medicatie en glucosedagboek)
 • Medische diagnostiek (laboratorium)
 • Bijlagemogelijkheden

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen