ANW overdracht

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘ANW overdracht’.

Wanneer wordt dit board ingezet?

Wanneer een hoogrisicopatiënt zich meldt op de huisartsenpost (HAP) is daar vaak niet direct alle actuele medische informatie beschikbaar. Hierdoor kan niet altijd meteen de juiste zorg verleend worden of ontstaan gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld ten aanzien van allergieën en medicatiegebruik. Om deze medische gegevens wel direct beschikbaar te hebben op de HAP kan het ANW overdracht board worden ingezet.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich met name op de samenwerking tussen huisartsenpraktijken en de HAP. De patiënt en u als informele zorgverlener kunnen, indien gewenst, ook betrokken worden bij het board.

Wat levert het gebruik van dit board op?

Met het ‘ANW overdracht’ board kan essentiële medische informatie van hoogrisicogroepen, zoals kwetsbare patiënten en chronisch zieken, potentieel beschikbaar worden gesteld op de HAP, zodat zorgprofessionals op de HAP deze kunnen raadplegen als dat nodig is. Daarnaast is het ook mogelijk voor de zorgprofessionals op de HAP om medische gegevens te registreren, waarna zij deze data terug kunnen sturen naar het HIS. Op deze manier blijft ook de huisartsenpraktijk up-to-date. Ook kan via de chat in het board en door middel van beeldbel-functionaliteiten contact onderhouden worden met de huisartsenpraktijk en andere betrokkenen.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

 • Advance Care Planning
 • Familieanamnese
 • Netwerkpersonen
 • Wilsverklaring
 • Medische gegevens (zoals allergieën, medicatie en glucosedagboek, etc.)
 • Instrumenten (zoals CCQ, ACQ, MRC)
 • Bijlagemogelijkheden

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

De patiënt heeft onder andere de volgende registratiemogelijkheden:

 • Advance Care Planning
 • Wilsverklaring
 • Persoonsalarmering
 • Medische gegevens (zoals allergieën, medicatie en glucosedagboek, etc.)
 • Medische diagnostiek (laboratorium)
 • Bijlagemogelijkheden

 

Permanently deleted user -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen