Valpreventie

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Valpreventie’.

Wanneer wordt dit board ingezet?

Het Valpreventie board kan ingezet worden om 65+ patiënten met een potentieel verhoogd valrisico te screenen om zodoende risico-verhogende factoren in kaart te brengen en praktische (behandel)adviezen te geven, zodat het valrisico en de gevolgen van een eventuele val verkleind worden. De screeningstools die in het board worden gebruikt zijn de snelle Valrisicotest en complete Valanalyse van VeiligheidNL

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich met name op de samenwerking tussen de huisarts en paramedicus met betrekking tot de uitvoering van de screening voor het Valrisico en de Valanalyse, maar ook op een verdere samenwerking tussen betreffende zorgprofessionals nadat deze analyse heeft plaatsgevonden. Ook kunt u als patiënt en uw informele zorgverleners betrokken worden in het board. 

Wat levert het gebruik van dit board op?

De huisarts kan, indien gewenst, de Valanalyse overlaten aan andere zorgprofessionals zoals fysio- en/of ergotherapeuten, waarna hij via het board goed op de hoogte gehouden kan worden van de uitkomsten van de analyse.  Het board is gebaseerd op een speciaal ontwikkeld Valanalyse screeningsinstrument, bestaande uit een snelle Valrisicotest en een uitgebreide Valanalyse en biedt direct behandeladviezen op basis van de uitkomsten van de Valanalyse. Hierdoor kan goed inzicht verkregen worden in de risicofactoren waarop men zich het best kan focussen. Vanzelfsprekend kunnen ook zorgprofessionals die specifiek betrokken zijn bij het behandeladvies en de behandeling, zoals diëtisten en apothekers, deelnemen in het board. Ditzelfde geldt voor u als patiënt en uw informele zorgverlener(s). Hierdoor wordt de efficiëntie en kwaliteit van een benodigde multidisciplinaire samenwerking verhoogd en kunt u nauw in contact blijven met al uw zorgverleners. 

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

  • Samenvatting
  • Netwerkpersonen
  • Persoonsalarmering
  • Advance Care Planning
  • Assessment
  • Adviezen
  • Bijlagemogelijkheden 

Welke registratiemogelijkheden heeft u als patiënt?

U als patiënt heeft bij de analyse geen specifieke registratiemogelijkheden. Wel kunt u uiteraard communiceren met alle betrokkenen in het board.

Welke communicatiemogelijkheden bevat dit board?

Naast de standaard chatfuncties in een board bevat dit Valpreventie board ook de mogelijkheid om te beeldbellen voor alle betrokkenen in het board.

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen