NUTS integratie | Gegevensuitwisseling cBoards en ECD ‘ONS’

In deze handleiding leest u hoe de NUTS integratie zichtbaar wordt in cBoards en hoe u de gegevens van patiënten ophaalt.

Met de NUTS integratie is het mogelijk om informatie uit te wisselen tussen cBoards en het ECD van Nedap, ONS (= thuiszorgregistratiesysteem). Het is met deze integratie mogelijk om in cBoards informatie op te vragen uit ONS. Op deze manier krijgt u als zorgprofessional inzicht in de laatste meetwaardes en rapportages geregistreerd door de thuiszorg. 

Om de NUTS integratie te gebruiken, is het nodig om geïdentificeerd te worden als zorgprofessional. Op die manier weet ONS dat u degene bent die u zegt te zijn, en dat u gemachtigd bent om informatie van de thuiszorg (= informatie uit ONS) op te vragen. Deze identificatie gaat via de IRMA-app. De handleiding voor het installeren van de IRMA-app kunt u hier vinden. 

NUTS integratie in cBoards

De NUTS integratie is op twee manieren zichtbaar in cBoards:

  • Onder het integratie icoon in de cBoards navigatiebalk wordt een overzicht getoond met alle patiënten waarvoor informatie is opgehaald. Hierbij wordt ook de meest recente informatie per patiënt getoond. 
  • In een board van de patiënt, als onderdeel van de overige data.

 De volgende informatie kan via de NUTS integratie worden opgehaald:

  • Glucose nuchter
  • Bloeddruk (diastolisch/systolisch)
  • Pols
  • Saturatie
  • Gewicht
  • Lengte
  • Temperatuur
  • Rapportage (dagelijks verslag van wijkteam)

NUTS integratie onder het integratie icoon

In de cBoards navigatiebalk is een extra icoon beschikbaar gekomen voor de NUTS integratie. Dit is een icoon met twee pijlen. Hier kunt u een overzicht vinden van de data die is binnengekomen via de NUTS integratie. 

integraties_1.png

Onder het integratie icoon vindt u een lijst met patiënten voor wie informatie opgehaald kan worden. Per patiënt is te zien welke informatie er is binnengekomen in cBoards en van welke datum deze registraties zijn. 

Gegevens ophalen

Het ‘ophalen’ van informatie uit het ECD vereist een actieve handeling vanuit de huisartsenpraktijk. Het is daarom aan te raden dit periodiek (bijv. dagelijks/wekelijks) te doen en/of voor het plaatsvinden van een huisbezoek of consult. Op deze manier heeft u de meest recente informatie vanuit de thuiszorg in cBoards beschikbaar. 

Het ophalen van gegevens van patiënten kan zowel via de webversie van cBoards op uw desk-/laptop, als via de mobiele App op uw smartphone of tablet. Beide manieren zijn hieronder toegelicht. 

NB. Zorgprofessionals van buiten een huisartsenpraktijk hebben niet de mogelijkheid om via de NUTS integratie informatie op te halen. 

Gegevens ophalen op uw desk-/laptop

integraties_2.png

Stap 1. Klik op ‘Gegevens ophalen’.

integratie_3.png

Stap 2. Scan de QR-code die op uw desktop scherm verschijnt met de QR-scanner in de IRMA-app.

integratie_4.png

Stap 3. Log met uw persoonlijke pincode in in de IRMA-app.

intgratie_5.png

Stap 4. Open de QR-scanner in de IRMA-app

integratie_6.png

Stap 5. Scan de QR-code zichtbaar op uw desk-/laptop scherm met de QR-scanner op uw smartphone.

integratie_7.png

Stap 6. De IRMA-app vraagt nu om akkoord te geven voor het ophalen van de gegevens. Klik op ‘Ja’. Hierna geeft de IRMA-app aan dat het gelukt is om uw gegevens door te geven. Klik op ‘OK'.

integratie_8.png

Stap 7. In cBoards wordt nu een bevestiging getoond dat de gegevens met succes zijn opgehaald. 

integraties_-_foutmelding.png

Wanneer er iets fout gaat met de koppeling, is dat zichtbaar middels een uitroepteken achter de naam van de patiënt. Neem in dit geval contact op met onze Customer Care afdeling.

Gegevens ophalen op uw tablet of smartphone

integratie_10.png

Stap 1 en 2. Open de cBoards mobiele App en klik links onderin het scherm op ‘Ik’. Kies vervolgens ‘Integraties’.

integratie_11.png

Stap 3. Klik rechtsboven in het scherm op ‘Gegevens ophalen’. 

integratie_12.pngintegratie_12_5.png

Stap 4 en 5. Kies voor ‘Open IRMA-app’ en log in met uw persoonlijke pincode.

integratie_13.png

Stap 6. Geef toestemming voor het opvragen van informatie via NUTS door op ‘Ja’ te klikken.

integratie_14.png

Stap 7. Keer terug naar cBoards.

integratie_15.png

Stap 8. U krijgt de bevestiging dat het inloggen met IRMA gelukt is. Binnen cBoards verschijnt een groene balk met de melding dat het ophalen van gegevens gelukt is.

9.png

Stap 9. Klik een patiënt aan om de meest recente gegevens via de NUTS integratie te bekijken. 

NUTS informatie binnen boards voor patiënten

Data die zijn opgehaald via de NUTS integratie, worden ook getoond in de boards van patiënten. Bij het samenstellen van de inhoud van het board zijn twee extra tabbladen beschikbaar: ‘Thuiszorg rapportage’ en ‘Meetwaarden’. Door deze tabbladen aan te vinken, is de informatie van de thuiszorg (= informatie uit het ECD) te zien in het board.

NB. Data in deze tabbladen worden niet automatisch vernieuwd, daarvoor is het nodig om de gegevens op te halen via bovenstaande stappen.

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen