Thuismedicatie MDL

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Thuismedicatie MDL’.

Wanneer wordt dit board ingezet? 

Het board ‘Thuismedicatie MDL’ kan worden ingezet voor een intensievere samenwerking rondom patiënten met een chronische darmziekte zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Met behulp van dit board kan de toediening van medicatie (Infliximab) van het ziekenhuis naar de thuissituatie worden verplaatst.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich met name op een samenwerking tussen de verpleegkundig specialist van de MDL-afdeling van het ziekenhuis, de patiënt en u als informele zorgverlener, de apotheker en het gespecialiseerd verpleegkundige team van de thuiszorg.

Wat levert het gebruik van dit board op?

Door het gebruik van dit board blijft u goed op de hoogte van de situatie van de patiënt, de behandeling en de data van afspraken. Het board ‘Thuismedicatie MDL’ zorgt ervoor dat patiënten met de ziekte van Crohn actief kunnen participeren in hun eigen zorgproces en, daar waar nodig, meer de regie voeren. Doordat alle partijen en de patiënt zelf eenvoudig bij het Thuismedicatie MDL board betrokken kunnen worden, zij op deze manier alle relevante medische data met elkaar kunnen delen en gebruik kunnen maken van de communicatietools in het board, kan de toediening van de medicatie in de thuissituatie, vlekkeloos worden gecoördineerd.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

  • Basisgegevens (datum volgende afspraak, verslag/rapportage)

  • Medische correspondentie

  • Uitvoeringsonderzoek

  • Checklist voor infusie

  • Evaluatie vragen

  • Bijlagen

Welke registratiemogelijkheden heeft u als informele zorgverlener?

Als informele zorgverlener kunt u de patiënt waar mogelijk ondersteunen bij het invullen van de volgende registraties:

  • Vragenlijst checklist voor infusie

  • Evaluatie vragenlijst

 

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen