COVID-19 board - HAP

 

In deze handleiding leest u over het gebruik en de mogelijkheden van het COVID- 19 board. Dit board is speciaal ontwikkeld voor het COVID-19 vervroegde uitstroom project: een goede samenwerking en coördinatie van zorg rondom patiënten bij wie het COVID-19 virus is vastgesteld en die na opname in het ziekenhuis thuis gaan herstellen. Het board helpt om alle betrokkenen continu goed op de hoogte te houden van de situatie van de patiënt en het te volgen beleid gemakkelijk onderling af te stemmen.

Wanneer wordt dit board ingezet?
Het COVID-19 board wordt in de regio Amsterdam ingezet wanneer een patiënt met het COVID-19 virus wordt ontslagen uit het ziekenhuis, om thuis verder te herstellen. Hier worden deze patiënten begeleid door de eigen huisarts, waar nodig met de inzet van thuiszorg. Het COVID-19 board wordt ingezet om deze samenwerking (communicatie, data-uitwisseling en monitoring) te ondersteunen. Daarnaast worden de patiënt en zijn eventuele informele zorgverlener(s) nauw betrokken. De patiënt kan namelijk zelf meetwaarden invoeren die direct inzichtelijk zijn voor alle betrokkenen.

Wie nemen er deel aan dit board?
Dit board richt zich op de samenwerking tussen het COVID Team uit het ziekenhuis, de huisarts, de Huisartsenpost Amsterdam en eventueel de thuiszorg. Daarnaast worden de patiënt en eventueel zijn informele zorgverlener(s) betrokken bij het board.

Hulp nodig? 
Heeft u vragen over het gebruik van cBoards? Op onze supportpagina intercom.help/caresharing zijn veel verschillende handleidingen te vinden. Daarnaast zijn wij van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:30 te bereiken via 020 21 49 222 of klik voor live chat support op het chat-icoon in cBoards als u al ingelogd bent.

 

Deze handleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 

1. Agenda met takenoverzicht weekend

De huisarts zal op vrijdag vóór 17:00 doorgeven welke patiënten er in het weekend (zaterdag én zondag) gebeld moeten worden door de HAP. Dit doet hij door middel van Taken in cBoards. Voor de HAP wordt dit zichtbaar in een takenoverzicht in cBoards, in de vorm van een agenda.

 

Stap 1. Log in in cBoards met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

 

NB. Wilt u graag meer informatie over het inloggen op uw desktop via uw mobiele apparaat of andersom? Bekijk dan één van onderstaande handleidingen of de instructievideo:

Inloggen desktop met behulp van QR-code mobiele App:

Inloggen mobiele App met behulp van QR-code desktop

Stap 2. Klik op het takenoverzicht. Het nummer dat staat weergegeven geeft aan hoeveel taken er voor vandaag nog open staan.

 

Stap 3. Er opent nu een agenda waarin u kunt zien welke patiënten er dit weekend gebeld moeten worden. Door op de naam van de patiënt te klikken, gaat u automatisch naar het COVID-19 board van deze patiënt.

 

2. Inhoud COVID-19 board

Het COVID-19 board bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. De inhoud van de onderdelen die voor u van belang zijn, staan hieronder toegelicht.

 

Deelnemers bekijken

Rechtsboven in het board kunt u zien welke deelnemers er zijn binnen het board. Door op de profielfoto of initialen te klikken, ziet u onder andere de rol van de desbetreffende deelnemer.

 

Overzicht: bellen door HAP in weekend, verslaglegging, meetwaarden en belangrijke gegevens

Hier ziet u dat de patiënt door u in het weekend gebeld moet worden. Een uitgebreidere uitleg hierover kunt u lezen in hoofdstuk 1 van deze handleiding.

 

Onder ‘Verslaglegging’ kunt u de verslaglegging vinden van andere zorgprofessionals. Ook is het mogelijk om zelf een verslag toe te voegen, bijvoorbeeld wanneer u de patiënt heeft gezien of gesproken. Klik op de roze plus om een verslag toe te voegen.

 

Onder ‘Meetwaarden’ vindt u de meetwaarden die door de patiënt of zijn informele zorgverlener(s) zijn gemeten en geregistreerd. Een waarde staat in rood aangegeven wanneer deze lager is dan de streefwaarde.

 

Klik op de pijltjes om eerdere registraties van de patiënt te kunnen zien.

 

Per kolom kunt u zien wie de registratie heeft ingevoerd en op welke datum en tijdstip dit is gedaan. In de linker kolom staan de verschillende typen registraties. Door op het kleine grafiekje te klikken, opent er een grafiek van de meetwaarden binnen dit board.

 

Hier kunt u (van links naar rechts):

  • Meetwaarden filteren, bijvoorbeeld op wie de waarde heeft geregistreerd.
  • Een grafiek zien van alle meetwaarden.
  • Eventueel zelf een meetwaarde toevoegen.
  • De meetwaarden in- en uitklappen.

Onder in dit tabblad vindt u belangrijke gegevens van de patiënt, welke zijn geregistreerd door een medewerker van het COVID-19 Team in het ziekenhuis.

 

Contactgegevens

Hier vindt u de contactgegevens van de huisartsenpraktijk en van de eventuele informele zorgverlener(s) van de patiënt. De contactgegevens van de patiënt ziet u door boven in het scherm op de naam van de patiënt te klikken.

 

Overdracht – Huisarts

Het algemeen beleid van de huisarts kunt u hier vinden.

 

Overdracht – Ziekenhuis

Hier vindt u de overdracht die vanuit het ziekenhuis heeft plaatsgevonden, zoals de medische ontslagbrief, verpleegkundige overdracht en eventuele overige correspondentie.

 

Bijlage(n)

Hier komen de eventuele documenten te staan die door uzelf, andere zorgprofessionals of door de patiënt zijn geüpload.

 

3. Communicatie en verslaglegging

U kunt, zoals gebruikelijk, telefonisch contact opnemen met de patiënt. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de chat- en beeldbelfunctionaliteiten in het COVID- 19 board.

De metingen die de patiënt thuis zelf registreert (of met de hulp van de thuiszorg) zijn voor u altijd inzichtelijk in het board van de patiënt. Op deze manier kunt u de situatie van uw patiënt goed monitoren en heeft u altijd de meest recente meetwaarden bij de hand voordat u contact opneemt. Hoe u deze metingen kunt inzien, leest u in hoofdstuk 2.

 

Telefonisch contact

U kunt, zoals u gewend bent, telefonisch contact opnemen met de patiënt. De contactgegevens van de patiënt kunt u vinden door op de naam van de patiënt te klikken.

 

Chat-functionaliteit

Wanneer u deelneemt aan een board, heeft u toegang tot de daaraan gekoppelde chat (de chat in dat board). In deze chat ziet u alle communicatie die tot dan toe heeft plaatsgevonden tussen de deelnemers binnen het betreffende board. Ook ziet u in de chatfunctionaliteit van een board de logging van deelnemers met betrekking tot de uitnodiging, acceptatie, deelname, verlating en verwijdering van individuen, Teams en/of Organisatieteams.

 

Beeldbellen

Daarnaast is het aan te raden om met de patiënt te beeldbellen, om op deze manier de patiënt ook even kunnen te zien. Dit kunt u gemakkelijk en veilig doen in het COVID-19 board van de patiënt.

 

Stap 1. Ga binnen het board naar het tabblad ‘Beeldbellen’.

 

Stap 2. Het is mogelijk om vooraf een beeldbel-afspraak ‘in te plannen’ door een datum en tijdstip te registreren. Dit doet u door in de balk bij ‘Uitnodigingsinformatie’ op het pijltje te klikken. Voer de gewenste datum en tijdstip in en klik op ‘Bewaar’.

De afspraak is nu zichtbaar in de balk ‘Uitnodigingsinformatie’.

LET OP: de patiënt zal hier geen automatische melding van krijgen. Via de chat in het board dient u de patiënt op de hoogte stellen van de uitnodiging.

 

Stap 3. Alle deelnemers in het board kunnen de beeldbel-afspraak starten of deelnemen aan de beeldbel-afspraak door op de knop ‘Start gesprek’ te klikken. Dit kan op ieder gewenst moment, ook als er geen datum of tijdstip ingesteld is.

 

Verslaglegging

De verslaglegging over uw contact met de patiënt kunt u noteren in het tabblad ‘Overzicht’, onder ‘Verslaglegging’. Klik op de roze ‘+’ om een nieuwe verslaglegging toe te voegen.

 

Afronding

Wanneer u contact heeft gehad met de patiënt, kunt u in het tabblad ‘Overzicht’ onder ‘Bellen door HAP in het weekend’ het grijze vlak groen maken door hierop te klikken.

 

Dit wordt automatisch verwerkt in uw agenda, zodat het overzichtelijk is met welke patiënten u al contact heeft gehad. Ook kan de huisarts op deze manier zien dat u contact heeft opgenomen met zijn patiënt.

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen