COVID-19 board

 

LET OP: Het COVID-19 board is niet bedoeld voor spoedeisende zaken. Heeft u snel antwoord nodig, dan dient u direct (telefonisch) contact op te nemen met uw zorgverlener!

In deze handleiding leest u over het gebruik en de mogelijkheden van het COVID- 19 board. Dit board is speciaal ontwikkeld voor het COVID-19 vervroegde uitstroom project: een goede samenwerking en coördinatie van zorg rondom patiënten bij wie het COVID-19 virus is vastgesteld en die na opname in het ziekenhuis thuis gaan herstellen. Het board zorgt ervoor dat alle betrokkenen continu goed op de hoogte zijn van uw situatie.

Wanneer wordt dit board ingezet? 
Het COVID-19 board wordt in de regio Amsterdam ingezet wanneer een patiënt met het COVID-19 virus wordt ontslagen uit het ziekenhuis, om thuis verder te herstellen. Hier worden zij begeleid door de eigen huisarts en waar nodig met de inzet van thuiszorg. Het COVID-19 board wordt ingezet om deze samenwerking (communicatie, data-uitwisseling en monitoring) te ondersteunen. Daarnaast worden u en eventueel uw informele zorgverlener(s) nauw betrokken. U kunt namelijk zelf meetwaarden invoeren die direct inzichtelijk zijn voor alle betrokkenen. 

Hulp nodig? 
Heeft u vragen over het gebruik van cBoards? Op onze supportpagina intercom.help/caresharing zijn veel verschillende handleidingen te vinden. Daarnaast zijn wij van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:30 te bereiken via 020 21 49 222 of klik voor live chat support op het chat-icoon in cBoards al u al ingelogd bent. 

 

Deze handleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 

1. Aanmaken account

24 uur voor ontslag uit het ziekenhuis wordt het COVID-19 board voor u aangemaakt. U wordt door een medewerker van het COVID Team uitgenodigd middels een link in uw e-mail. Wij raden u aan om de cBoards App te gebruiken op uw smartphone, omdat u de saturatiemeter via Bluetooth gemakkelijk kunt koppelen aan uw smartphone. Uiteraard is het ook mogelijk om in te loggen via uw computer of tablet.

 

Stap 1. U ontvangt een e-mailbericht met de uitnodiging voor cBoards, zodra de medewerker uit het ziekenhuis u heeft uitgenodigd in het COVID-19 board. Klik in het e-mailbericht op ‘Aanmelden’.

Stap 2. Vul uw gegevens in.

 

Stap 3. Via uw mobiele apparaat: stel een 5-cijferige App-code in.
Via uw computer: Neem uw telefoon op en toets het cijfer dat zichtbaar is op uw

computerscherm, in op uw telefoon.

Wilt u graag een uitgebreidere handleiding over het aanmaken van uw account? Bekijk dan één van deze handleidingen op onze supportpagina:

 

2. Registratie meetwaarden

Naast de metingen via de saturatiemeter is er een aantal metingen dat u zelf dient te doen.

 

Openen zelfmetingen

Stap 1. Open het COVID-19 board.

Stap 2. U komt nu automatisch in het tabblad ‘Zelfmetingen’.

Stap 3. Klik op het pijltje naar beneden om te zien waar u welke metingen dient te doen.

 

Zuurstofsaturatie

De registratie van uw zuurstofsaturatie gaat automatisch via de saturatiemeter die gekoppeld is aan cBoards. Voor meer informatie over hoe u de saturatiemeter gebruikt, bekijk deze handleiding.

 

Ademhaling

Stap 1. Klik op ‘+’.

Stap 2. Vul de gegevens in.

 

Stap 3. Hier kunt u de datum en het tijdstip van de meting aanpassen.

Stap 4. Klik op het opslaan-icoontje om de meetwaarden op te slaan.

 

Temperatuur

Stap 1. Klik op ‘+’.

Stap 2. Vul de gegevens in.

 

Stap 3. Hier kunt u de datum en het tijdstip van de meting aanpassen.

Stap 4. Klik op het opslaan-icoontje om de meetwaarden op te slaan.

 

Bloedglucose (indien afgesproken met uw zorgverlener)

Stap 1. Klik op ‘+’.

Stap 2. Vul de gegevens in.

 

Stap 3. Hier kunt u de datum en het tijdstip van de meting aanpassen.

Stap 4. Klik op het opslaan-icoontje om de meetwaarden op te slaan.

Volg bovenstaande stappen nogmaals om de ‘Bloedglucose (niet nuchter)’ in te vullen.

 

Overige functionaliteiten

Stap 1. Middels het pijltje kunt u de gemeten waarden in-en uitklappen.

Stap 2. Klik op het grafiekje om een grafiek te zien van de verschillende waarden

die u heeft gemeten.

 

Stap 3. Klik op het filter-icoontje om te filteren op wie de meetwaarden heeft geregistreerd.

 

3. Inhoud COVID-19 board

Het COVID-19 board bestaat, naast de zelfmetingen, uit een aantal verschillende onderdelen. De inhoud van deze onderdelen staat hieronder toegelicht.

 

U komt in het menu met alle tabbladen door op de naam van het geopende tabblad te klikken, bijvoorbeeld ‘Zelfmetingen’. Klik in het menu dat vervolgens opent, op het gewenste tabblad.

 

Deelnemers bekijken

Door rechtsonder in uw scherm op ‘Deelnemers’ te klikken, kunt u zien welke deelnemers er zijn binnen het board. Door op de profielfoto of initialen te klikken, ziet u onder andere de rol van de desbetreffende deelnemer.

 

Overzicht: HAP, verslaglegging, meetwaarden en belangrijke gegevens

Tijdens het weekend is uw eigen huisarts niet beschikbaar, en zal een huisarts van de HAP contact met u opnemen. Dit zal uw huisarts met u bespreken en hij zal u aanmelden.

Onder ‘Verslaglegging’ kunt u de verslagen vinden van uw zorgverleners. Uw eigen huisarts schrijft hier een verslag van de contacten die hij met u heeft gehad, maar ook de HAP of eventueel de thuiszorg kunnen hier een verslag delen.

Onder ‘Meetwaarden’ vindt u een overzicht van de meetwaarden die door u of uw informele zorgverlener(s) zijn gemeten en geregistreerd. Een waarde staat in rood aangegeven wanneer deze lager is dan de streefwaarde.

Onder in dit tabblad vindt u de belangrijke gegevens, die zijn geregistreerd door een medewerker van het COVID-19 Team in het ziekenhuis.

 

Contactgegevens

In het tabblad ‘Contactgegevens’ kunt u de telefoonnummers vinden van de HAP en van uw eigen huisartsenpraktijk. Bovendien kunt u hier de contactgegevens delen van de mantelzorger(s), zodat uw zorgverleners hen kunnen benaderen als dat nodig is. Klik op de plus om een nieuwe mantelzorger toe te voegen.

 

Overdracht – Huisarts & Ziekenhuis

Hier vindt u de overdracht die vanuit het ziekenhuis heeft plaatsgevonden, zoals de ontslagbrief en eventuele overige medische correspondentie.

Bij het tabblad van de Huisarts vindt u het algemene beleid dat door hem is geschreven.

 

Informatie

Binnen het board vindt u diverse informatie die voor u beschikbaar is gemaakt, waaronder de bijsluiter voor uw medicatie, instructies voor de Persoonlijke Beschermings Materialen (PBM), de saturatiemeter en het zuurstofapparaat, en algemene informatie over COVID-19.

 

Bijlage(n)

Hier komen de eventuele documenten te staan die door uw zorgverleners of door de uzelf zijn geüpload.

 

Toevoegen informele zorgverlener(s)

Binnen een board heeft u de mogelijkheid om uw informele zorgverlener(s) te betrekken. Zij krijgen dan ook toegang tot het board en kunnen uw (medische) gegevens inzien.

In deze handleiding kunt u vinden hoe u zelf uw mantelzorger of andere informele zorgverlener kunt uitnodigen in het board.

 

4. Contact huisarts en HAP

Het contact met uw huisarts en de HAP (weekend) zal voornamelijk telefonisch verlopen. Daarnaast kan uw zorgverlener er voor kiezen gebruik te maken van Beeldbellen in het COVID-19 board. Via de Chat in het board kunt u ook laagdrempelig contact hebben met de zorgverlener(s) die u vaker spreekt, zoals uw huisarts of de thuiszorg.

 

Chat-functionaliteit

Wanneer u deelneemt aan een board, heeft u toegang tot de chat in het board. In deze chat ziet u alle communicatie die tot dan toe heeft plaatsgevonden tussen de deelnemers binnen het board. Ook ziet u in de chatfunctionaliteit van een board de logging van deelnemers met betrekking tot de uitnodiging, acceptatie, deelname, verlating en verwijdering van individuen, Teams en/of Organisatieteams.

 

Beeldbellen

Naast contact via de telefoon, is het mogelijk om binnen het board te videobellen met uw zorgverlener(s).

 

Stap 1. Ga binnen het board naar het tabblad ‘Beeldbellen’.

Stap 2. Uw zorgverlener heeft mogelijk een tijd en datum ingevoerd voor het

video gesprek.

LET OP: u krijgt geen automatische melding van een geplande afspraak in het board, daarvoor dient uw zorgverlener ook een bericht te sturen via de chat in het board.

 

Stap 3. Alle deelnemers in het board kunnen de beeldbel-afspraak starten of deelnemen aan de beeldbel-afspraak door op de knop ‘Start gesprek’ te klikken. Dit kan op ieder gewenst moment, ook als er geen datum of tijdstip ingesteld is.

 

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen