Stroke/CVA

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Stroke/CVA’.

Wanneer wordt dit board ingezet?

Het board ‘Stroke/CVA’ kan worden ingezet voor een intensievere samenwerking rondom CVA-patiënten, na de ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld na een hersenbloeding of herseninfarct. Met behulp van dit board kan de overdracht naar de thuissituatie beter gecoördineerd worden. Daarnaast kan de patiënt goed gemonitord worden, wat de kans op heropname verkleind.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich met name op een samenwerking tussen de verpleegkundig specialist van de CVA-afdeling van het ziekenhuis, u als patiënt en/of uw informele zorgverlener, de huisarts en eventueel de thuiszorg.

Wat levert het gebruik van dit board op?

Het board ‘Stroke/CVA’ zorgt ervoor dat u na een hersenbloeding of herseninfarct actief kunt participeren in uw herstel. Doordat u en alle andere partijen zelf eenvoudig bij het Stroke/CVA board betrokken kunnen worden, op deze manier alle relevante medische data met elkaar kunnen delen en gebruik kunnen maken van de communicatietools in het board, kan de overdracht en coördinatie naar uw thuissituatie vlekkeloos verlopen. Daarnaast kunt u in de thuissituatie goed gemonitord worden, waardoor de kans op heropname verkleind wordt.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

  • Basisgegevens (verslaglegging, overdracht ziekenhuis)
  • Medische, paramedische en verpleegkundige correspondentie
  • Vragenlijsten Klinimetrie, SIGEB
  • Vragenlijsten patiënt
  • Vragenlijsten informele zorgverlener
  • Bijlagen

Welke registratiemogelijkheden heeft u als patiënt?

Als patiënt heeft u onder andere de volgende registratiemogelijkheden:

  • Vragenlijst FSS
  • Vragenlijst HADS
  • Vragenlijst USER-P

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen