Podotherapeuten - Uitbetalingen nakijken

In deze handleiding leest u hoe u de uitbetalingen van de podotherapeuten kunt nakijken met behulp van een werklijst.

Kwartaalbestanden uitbetaling contactdatum afgelopen 12 maanden

De uitbetalingsbestanden voor de podotherapeuten van DrechtDokters worden ieder kwartaal gemaakt.

Hierin worden de 3 maanden van dit kwartaal los van elkaar weergeven.

De voorwaarden voor patiënten om op dit uitbetalingsbestand terecht te komen zijn de volgende:

 

  1. Er moet een actieve Diabetes module zijn
  2. De deeltijd afspraken moeten onderverdeeld zijn tussen de podotherapeuten en pedicuresSchermafbeelding_2021-02-10_om_11.08.48.png
  3. Er moet een actief Zorgplan zijn
  4. Er moet een contactdatum in de afgelopen 12 maanden zijn
  5. Voor Zorgprofiel 1 moet er een eenmalig voetonderzoek in desbetreffende maand hebben plaatsgevonden

U kunt de patiënten die op de uitbetalingsbestanden komen nakijken met behulp van een werklijst.

Deze werklijst wordt ieder kwartaal na de 1e dag van het nieuwe kwartaal gemaakt en de 3 maanden van het afgelopen kwartaal worden aan de subrapportages toegevoegd.

Let op: inactieve patiënten komen niet op de werklijst voor. U leest onderaan deze handleiding waar u deze terug kunt vinden.

1. Open de werklijst "Uitbetalingen (podotherapeuten)"


Schermafbeelding_2021-02-10_om_11.23.57.png

2. Filter de subrapportage op de maand die u wilt nakijken


Schermafbeelding_2021-02-10_om_11.24.14.png

3. Filter op 'Geen verwijscriteria' 'Nee'

 

LET OP: deze filter dient altijd aan te staan voordat u verder filtert. Let op dat deze filter niet wordt weggehaald wanneer u van filters wisselt bij de volgende stappen.

De patiënten die geen verwijscriteria hebben worden niet meegenomen in het uitbetalingsbestand. U filtert op 'nee' omdat alleen deze patiënten wordt uitbetaald. Let op: u ziet hierin ook nog patiënten die mogelijk intussen bij een andere praktijk zitten, maar die nog zichtbaar zijn voor uw praktijk ivm een oude registratie. Lees bij stap 5. hoe u deze hieruit kunt filteren.

Schermafbeelding_2021-02-10_om_12.27.01.png

4. Filter op het Zorgplan dat u wilt nakijken

Vervolgens ziet u het aantal patiënten per Zorgplan. U dient hier nog een export van te maken, omdat in deze werklijst patiënten getoond kunnen worden die inmiddels bij een andere praktijk zitten maar die voor u nog zichtbaar zijn. In de Export kunt u gemakkelijk filteren op patiënten uit uw eigen praktijk.

Schermafbeelding_2021-02-10_om_12.27.16.png

5. Export maken en filteren op praktijk

Druk op 'Exporteer naar Excel' en open het bestand

Schermafbeelding_2021-10-28_om_15.08.34.png

Selecteer de 2e rij en zet 'Filters' aan

Schermafbeelding_2021-02-12_om_14.45.43.png

Filter in kolom P 'Consult (datum) praktijk' op uw praktijk door deze aan te vinken en de overige praktijk(en) uit te vinken

Schermafbeelding_2021-10-28_om_15.11.06.png

Nu ziet u het aantal patiënten waarvoor u bent uitbetaald.

 

Eenmalig voetonderzoek nakijken

Het eenmalig voetonderzoek wordt per maand uitbetaald. U ziet in deze werklijst terug bij welke patiënt u in desbetreffende maand een voetonderzoek heeft gedaan, en waar u voor krijgt uitbetaald.
Gebruik de filter 'Eenm. onderzoek (datum)' en filter hierop op de juiste datum van de maand van de subrapportage die u aan het nakijken bent
Schermafbeelding_2021-02-10_om_12.29.20.png
NB. Ook bij het gebruik van deze filter dient de filter 'Geen verwijscriteria' 'Nee' aan te staan

 

Inactieve patiënten nakijken

Het kan voorkomen dat u een of meerdere patiënten mist op bovenstaande werklijst. Hierdoor kan het zijn dat u voor een groter aantal bent uitbetaald dan het aantal dat u op de werklijst ziet staan.

Dit kan komen doordat de status van een patiënt inmiddels door de huisartsenpraktijk op verwijderd/verhuisd/overleden is gezet.

Deze patiënten kunt u terugvinden in de werklijst 'Inactieve patiënten'

Schermafbeelding_2021-02-10_om_11.39.36.png

U vindt hierin de naam, geboortedatum, huisartsenpraktijk, status, BSN en het patiënt-ID van de patiënt.

 

Uitbetaling Thuisbezoeken per kwartaal

Voor de thuisbezoeken wordt ieder kwartaal een bestand aangeleverd waarin alle 3 maanden van het afgelopen kwartaal worden getoond. Deze bestanden worden op de 1e dag van het nieuwe kwartaal gemaakt.

U kunt deze lijst patiënten nakijken.

 

1. Open de werklijst 'Uitbetalingen thuisbezoek (podotherapeut)'

Schermafbeelding_2021-02-12_om_14.36.51.png

2. Kies hierin de Sub rapportage van het kwartaal dat u wilt nakijken

Schermafbeelding_2021-02-12_om_14.36.12.png

3. Exporteer de werklijst naar Excel

Schermafbeelding_2021-02-12_om_14.36.37.png

4. Selecteer de 2e rij en zet 'Filters' aan

Schermafbeelding_2021-02-12_om_14.45.43.png

5. Filter op Kolom F ' Contactwijze podotherapeut = thuisbezoek'

Schermafbeelding_2021-02-12_om_14.46.56.png

6. Filter op Kolom G 'Contactwijze podotherapeut datum'

Kies hier de maanden van het kwartaal dat u wilt nakijken

Schermafbeelding_2021-02-12_om_14.47.41.png

Permanently deleted user -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen