Aanvragen integraties Caresharing software (huisartsenpraktijken)

In deze handleiding leest u meer over de voor u relevante koppelingen die ervoor zorgen dat u nóg efficiënter kunt werken in de systemen van Caresharing (cKIS en cBoards). In hoofdstuk 1 kunt u lezen wat de verschillende integraties inhouden, in hoofdstuk 2 wordt toegelicht hoe u deze kunt aanvragen.

1. Wat houden de verschillende koppelingen in?

OZIS-koppeling
Huisartsen registreren gegevens van hun patiënten in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Informatie met betrekking tot chronische zorg wordt geregistreerd in een Keten Informatie Systeem (KIS), zoals cKIS, of binnen cBoards. Omdat het HIS en cKIS/cBoards twee losstaande systemen zijn, moet een koppeling tot stand worden gebracht om gegevens uit te kunnen wisselen. De OZIS-koppeling maakt het mogelijk dat informatie verzonden wordt tussen uw HIS en cKIS/cBoards. Hierdoor is het mogelijk om altijd de meest recente medische informatie beschikbaar te hebben in zowel uw HIS alsook in cKIS/cBoards.

OZIS (Open Zorg Informatiesysteem) is een stichting die een netwerkstandaard heeft ontwikkeld voor het uitwisselen van gegevens tussen het HIS en cKIS/cBoards. Uitwisseling van gegevens vindt plaats middels zogeheten OZIS-ketenzorgberichten. Hierin staat patiëntinformatie die wordt gebruikt in de ketenzorg, bijvoorbeeld over chronische aandoeningen zoals diabetes type II, COPD en CVRM. Door middel van de OZIS-koppeling is het dus mogelijk om direct gegevens uit te wisselen tussen uw HIS en cKIS/cBoards. In de OZIS-standaard is per chronische aandoening een vaste set van gegevens afgesproken die kan worden uitgewisseld. Het is dus niet mogelijk om andere gegevens of aanvullende informatie uit te wisselen. In dit document vindt u de details over welke gegevens verstuurd kunnen worden middels de OZIS-koppeling. Zodra uw praktijk met cKIS én cBoards werkt, is er maar één OZIS-koppeling met uw HIS benodigd. cKIS en cBoards zijn namelijk rechtstreeks onderling verbonden.

LET OP: Het aanvragen van een OZIS-koppeling bij uw HIS kan kosten met zich meebrengen. Informeer hiernaar bij uw HIS-leverancier of zorggroep.

SSO-koppeling
Via de Single-Sign-On (SSO) kunt u direct vanuit uw HIS naar de systemen van Caresharing (cKIS/cBoards) navigeren, zonder daarbij in te hoeven loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Nadat u de koppeling heeft aangevraagd, ontvangt u van het Customer Care team van Caresharing éénmalige inloggegevens. Nadat u deze heeft ingesteld in uw HIS, is het mogelijk om vanuit het HIS naar cKIS/cBoards te gaan. Maakt uw praktijk gebruik van cKIS? Dan komt u vanuit de patiëntenkaart in uw HIS direct in de betreffende patiëntenkaart in cKIS terecht. Wanneer u alleen gebruik maakt van cBoards, dan komt u vanuit uw HIS via de SSO-koppeling in het boards overzicht van de desbetreffende patiënt in cBoards.

LET OP: Het aanvragen van een SSO-koppeling bij uw HIS kan kosten met zich meebrengen. Informeer hiernaar bij uw HIS-leverancier of zorggroep.

Integratie Zorgmail
Door middel van de integratie met Zorgmail is het mogelijk om registraties vanuit cKIS/cBoards terug te sturen naar uw HIS. Dit zijn hoofdzakelijk registraties die niet via de OZIS-koppeling verzonden kunnen worden, omdat ze niet binnen de OZIS-standaard vallen. Denkt u bijvoorbeeld aan de vrije tekstvelden in een patiëntenkaart/board.

Het aanvragen van de integratie met Zorgmail bij Caresharing brengt geen extra kosten met zich mee.

Doorstuurfunctie Zorgmail
Wanneer u wenst dat labgegevens van patiënten rechtstreeks in de patiëntenkaart in cKIS terechtkomen, dan kan dit via de zogeheten doorstuurfunctie van Zorgmail. Na het aanvragen, zal de doorstuurfunctie de door u ontvangen labberichten in uw Zorgmail mailbox kopiëren en doorsturen naar cKIS. Omdat cKIS en cBoards onderling verbonden zijn, komen de labberichten ook in de desbetreffende boards in cBoards.
Wanneer u alleen gebruik maakt van cBoards, is er op dit moment nog geen integratie mogelijk met de doorstuurfunctie van Zorgmail. Wel zullen er laboratorium waarden ontvangen worden via de OZIS-koppeling. Welke dit precies zijn, is afhankelijk van het betreffende OZIS-bericht.

Het aanvragen van de doorstuurfunctie van Zorgmail bij Caresharing brengt geen extra kosten met zich mee.

2. Wat moet ik doen?

Invullen en verzenden van aanvraagformulier
Onderaan deze handleiding vindt u een bijlage die u kunt downloaden, namelijk 'Aanvraagformulier integraties Caresharing software'. In dat formulier dient u alle gegevens in te vullen voor de koppelingen die u graag wilt aanvragen. Vervolgens kunt u het ingevulde formulier als bijlage toevoegen aan dit webformulier en verzenden. Uw aanvraag komt dan bij het Customer Care team van Caresharing terecht en zij zal uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling nemen en u op de hoogte houden van de voortgang.

LET OP: Leest u a.u.b. eerst onderstaande goed door, aangezien u alvorens het aanvraagformulier in te kunnen vullen voor een aantal koppelingen eerst contact dient op te nemen met uw HIS-leverancier.

OZIS-koppeling
Voor het compleet in kunnen vullen van de gegevens voor de aanvraag van een OZIS-koppeling, is het noodzakelijk eerst bij uw HIS aan te geven dat u gebruik wilt maken van een OZIS-koppeling met Caresharing. Zorg ervoor dat u hierbij specifiek de volgende gegevens aanvraagt:

  • OZIS AGB-code

  • OZIS e-mailadres

LET OP: Is Pharmapartners uw HIS-leverancier (Medicom)? Dan kunt u dit aangeven in het bijgevoegde formulier en hoeft u de OZIS-koppeling niet zelf bij Pharmapartners aan te vragen. Het Customer Care team van Caresharing zal contact opnemen met Pharmapartners en de OZIS-koppeling voor u in orde maken.

SSO-koppeling
De SSO-koppeling dient u allereerst aan te vragen bij uw HIS-leverancier. Wanneer u deze koppeling heeft aangevraagd bij uw HIS, kunt u dit aangeven in het formulier. Vervolgens zal het Customer Care team van Caresharing u specifieke inloggegevens toesturen die u éénmalig in dient te stellen in uw HIS. Maakt uw praktijk gebruik van zowel cKIS als cBoards? Dan zal het Customer Care team u deze inloggegevens toesturen via de mail. Maakt u alleen gebruik van cBoards? Dan ontvangt u de inloggegevens via een Messengerbericht in cBoards.

LET OP: Deze éénmalige inloggegevens zijn niet dezelfde inloggegevens als die u gebruikt om in te loggen in de systemen van Caresharing (cBoards/cKIS).

Zorgmail
De integratie met Zorgmail, alsook de doorstuurfunctie van Zorgmail kunnen aangevraagd worden bij Caresharing via hetzelfde onderdeel binnen het aanvraagformulier (‘3. Zorgmail autorisatie doorstuurfunctie’).

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen