Diabetes Challenge

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Diabetes Challenge’.

Wanneer wordt dit board ingezet?
Het board ‘Diabetes Challenge’ wordt ingezet voor een intensievere samenwerking rondom diabetespatiënten. Het Diabetes Challenge board kan ingezet worden voor twee groepen diabetes type II patiënten:

 • De diabetespatiënt die eigenlijk in de 1ste lijn behandeld kan worden
 • De diabetespatiënt die instabiel is en in de 2de lijn dreigt te komen

Het board heeft als doel om diabetespatiënten binnen 6 maanden zodanig stabiel te krijgen dat ze goed behandeld kunnen worden in de 1ste lijn. Dit gebeurt onder andere door het inzetten van telemonitoringfunctionaliteiten, waardoor patiënten in de thuissituatie goed gemonitord kunnen worden. Na deze 6 maanden kunnen de GLI-coach en eventueel de POH het stokje volledig overnemen en blijven samenwerken in het GLI board.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?
Binnen het Diabetes Challenge board werken de verschillende zorgprofessionals uit het ziekenhuis (internist, verpleegkundig specialist, diëtist) nauw met elkaar en met u samen. Ook de huisarts en GLI-coach zijn op de hoogte van de gestelde doelen. Daarnaast kan uw informele zorgverlener ook worden betrokken.

Wat levert het gebruik van dit board op?
Het board ‘Diabetes Challenge’ zorgt ervoor dat u als diabetespatiënt in 6 maanden voldoende stabiel wordt om in de 1ste lijn behandeld te kunnen worden. Hierbij ligt de focus op een verbeterde voeding en leefstijl. U registreert periodiek belangrijke meetwaarden, zoals bloeddruk, gewicht en glucosewaarden. Tevens heeft u in het board de mogelijkheid een eetdagboek bij te houden. Zo kan u op afstand goed in de gaten gehouden worden en kunnen er, indien nodig, direct aanpassingen gedaan worden in de behandeling. Contact bij vragen of ter motivatie tussen de vaste consulten door, vindt plaats via videobellen of de chat in het board.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?
In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

 • Basisgegevens (verslaglegging, GLI-contact)
 • Monitor (gewicht, HbA1c, LDL)
 • Patiëntregistraties (taken, consultvoorbereiding, eetdagboek, leefstijl, zelfmetingen)
 • Instrumenten (Cholesterol, HbA1c)
 • Bijlagen

Welke registratiemogelijkheden heeft u als patiënt?
Als patiënt heeft u onder andere de volgende registratiemogelijkheden:

 • Consultvoorbereiding
 • Eetdagboek
 • Leefstijl (alcohol, roken)
 • Zelfmetingen (bloeddruk, Freestyle Libre, gewicht, glucosedagboek, stappenteller)

Welke telemonitoring mogelijkheden bevat dit board?
In dit board kunnen de volgende condities door uw zorgprofessional worden gemonitord:

 • Glucose nuchter
 • TIR
 • Lichaamsbeweging
 • TBR
 • Glucosecurve

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen