Sociaal recept

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Sociaal recept’.

Wanneer wordt dit board ingezet?

Het board ‘Sociaal recept’ wordt ingezet voor een intensieve samenwerking tussen de huisarts en sociaal makelaar. De sociaal makelaar vormt in deze samenwerking de spil tussen de huisarts en het sociaal domein. Dit zorgt ervoor dat de patiënt bij de juiste type gemeentelijke hulpverlening terecht komt.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich met name op de samenwerking tussen de huisarts en sociaal makelaar. Daarnaast kunnen ook andere zorgprofessionals uit het sociaal domein betrokken worden. De patiënt en zijn informele zorgverlener kunnen, indien gewenst, ook uitgenodigd worden bij het board.

Wat levert het gebruik van dit board op?

In het Sociaal recept board werken de huisarts en sociaal makelaar structureel met elkaar samen. Op deze manier kan de route en verwijzing naar het sociaal domein beter gecoördineerd worden voor de patiënt. Zo wordt de huisarts ontzorgt bij zijn zoektocht naar passende hulpverlening voor zijn patiënt en wordt de patiënt zelf niet van het spreekwoordelijke ‘kastje naar de muur’ gestuurd. Daarnaast kan de huisarts via het board op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

  • Samenvatting
  • Positieve gezondheid
  • Verwijsgegevens (Hulpvraag, Route)
  • Netwerkpersonen
  • Taken
  • Bijlagen

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

De patiënt heeft onder andere de volgende registratiemogelijkheden:

  • Positieve gezondheid

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen