Toevoegen patiënt en inzage patiëntgegevens voor organisaties die geen recht hebben om BSN te gebruiken

Het is wettelijk bepaald dat niet iedere organisatie gebruik mag maken van het BSN van personen. Het is in cBoards wel mogelijk om patiënten toe te voegen zonder BSN, om toch gebruik te kunnen maken van cBoards. In deze handleiding leest u meer over het toevoegen van een patiënt zonder BSN en het inzien van het BSN van patiënten.

Door het Customer Care team van Caresharing kunnen de volgende instellingen worden gedaan op organisatieniveau:

  1. Gebruik BSN bij toevoegen patiënt (cBoards Premium organisatieabonnement)
  2. Inzage BSN bij uitnodiging in boards

Deze instellingen hebben invloed op alle Organisatieteams die onder deze organisatie vallen.
De tweede instelling kan door het Customer Care team van Caresharing ook bij Teams worden gedaan.

Patiënt toevoegen zonder BSN

Alle Organisatieteams die onderdeel zijn van de organisatie kunnen een patiënt toevoegen zonder BSN. In plaats van het BSN wordt er automatisch een zogenaamd 'Fictief BSN' gegenereerd. Dit fictieve nummer is altijd uniek en zal nooit overeenkomen met een echt BSN.

 

Stap 1. Klik op '+ Patiënt'.

Stap 2. Klik op 'Voeg nieuwe patiënt toe'.

Stap 3. Kies het Organisatieteam waaronder u de patiënt aan wilt maken.

Stap 4. U kunt direct de gegevens van de patiënt registreren. Klik vervolgens op 'Bewaar'.

Na het opslaan van de patiëntgegevens, ziet u dat er onder 'Fictief BSN' automatisch een fictief BSN is gegenereerd. Het is niet mogelijk dit fictieve BSN te wijzigen.

In het geopende board van de patiënt is zichtbaar dat het gaat om een fictief BSN. Deze melding is ook zichtbaar voor andere deelnemers in het board, voor hen is ook enkel het fictieve BSN zichtbaar.

NB. Integraties met andere bronsystemen zijn niet mogelijk voor een patiënt met een fictief BSN. De reden hiervoor is dat het BSN van een patiënt bij de meeste integraties met andere bronsystemen een vereiste is. Dit geldt ook voor de overige deelnemers in het board.


Inzage BSN bij uitnodiging in boards

Wanneer u onderdeel bent van een Organisatieteam of Team dat geen recht heeft op inzage van het BSN van een patiënt, is het BSN van de patiënt in een board waar u aan deelneemt niet zichtbaar.

In het board van desbetreffende patiënt is dit op meerdere plaatsen zichtbaar. Op deze manier is het voor andere deelnemers in het board duidelijk dat er ook zorgprofessionals deelnemen die geen recht hebben op inzage van het BSN.

LET OP: Zitten er deelnemers in het board die geen inzicht mogen hebben in het BSN van de patiënt? Houd hier dan ook rekening mee bij het delen van medische gegevens!

 

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen