CVA zorg samen

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘CVA zorg samen’.

Wanneer wordt dit board ingezet?

Het board ‘CVA zorg samen’ wordt ingezet wanneer een patiënt een Cerebro Vasculair Accident (CVA) heeft doorgemaakt. Wanneer de CVA-patiënt na opname naar huis gaat, volgt een intensief hersenrevalidatieproces. Met behulp van dit board kan de overdracht naar de thuissituatie beter gecoördineerd worden en kan de patiënt in de thuissituatie beter gemonitord worden.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich met name op een samenwerking tussen de neuroloog, verpleegkundig specialist van de CVA-afdeling van het ziekenhuis, de nazorgverpleegkundige, de fysiotherapeut en u als patiënt en uw mantelzorger. Uiteraard kan ook de huisarts worden betrokken in het board.

Wat levert het gebruik van dit board op?

In het board ‘CVA zorg samen’ worden alle relevante medische gegevens van de CVA-patiënt uitgewisseld waardoor altijd de juiste medische informatie voor alle partijen voorhanden is. Daarnaast kan er laagdrempelig met alle betrokkenen gecommuniceerd worden middels de chat- en beeldbelfunctionaliteiten die het board bevat. De overdracht en coördinatie naar de eerstelijns fysiotherapiepraktijken kan hierdoor vlekkeloos verlopen. Verder kan de CVA-patiënt in het CVA zorg samen board actief participeren in zijn hersenrevalidatieproces door de registratiemogelijkheden die het board bevat. Door de intensieve begeleiding en monitoring in de thuissituatie, zal de kans op heropname verkleind worden.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

  • Basisgegevens (Overzicht, Taken, Meetwaarden)
  • Overdrachten (Medisch, Paramedisch, Verpleegkundig)
  • Vragenlijsten Klinimetrie, Klinische uitkomsten
  • Vragenlijsten mantelzorger
  • Vragenlijsten patiënt (PREMS, PROMS)
  • Medische gegevens
  • Bijlagen

Welke registratiemogelijkheden heeft u als patiënt?

Als patiënt heeft u onder andere de volgende registratiemogelijkheden:

  • Vragenlijst PREMS
  • Vragenlijst PROMS

Isa Rongen -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen