VirtueleThuiszorg

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board 'VirtueleThuiszorg'.

Wanneer wordt dit board ingezet?

Dit board kan ingezet worden door klanten van MobileCare. Wijkverpleegkundigen kunnen dit board starten op het moment dat zij inzicht willen krijgen in de meetwaarden van patiënten in de thuissituatie.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich met name op de wijkverpleegkundigen. Daarnaast kunnen ook de patiënt, zijn mantelzorgers en elke andere gewenste zorgprofessional betrokken worden bij de samenwerking in het VirtueleThuiszorg board.

Wat levert het gebruik van dit board op?

Meetgegevens van patiënten die in hun thuissituatie gebruikmaken van een of meerdere devices (beschikbaar gesteld door MobileCare) worden automatisch in het VirtueleThuiszorg board geregistreerd en heel overzichtelijk weergegeven. Op deze manier kunnen de wijkverpleegkundigen, samen met de huisarts en evt. mantelzorger, deze patiënten heel eenvoudig op afstand monitoren en direct de gewenste zorg leveren. Daarnaast kan er laagdrempelig gecommuniceerd worden middels de chat- en beeldbelmogelijkheden die het board bevat.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende meetwaarden worden geregistreerd:

 • Bloeddruk
 • Circadiaan ritme
 • Gewicht
 • Glucose
 • Saturatie
 • Polsfrequentie
 • PROMIS

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

De patiënt kan onder andere de volgende meetwaarden registreren:

 • Bloeddruk
 • Circadiaan ritme
 • Gewicht
 • Glucose
 • Saturatie
 • Polsfrequentie
 • PROMIS

 

Permanently deleted user -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen