Individueel toevoegen van een nieuwe patient via LSP Ketenzorg [Voor huisartsenpraktijk]

Deze handleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  1. Opt-In
  2. Inclusie (verwijzing module)
  3. Abonnement activeren/bijwerken
  4. Module info

 

Om een nieuwe patiënt toe te voegen aan Caresharing via LSP vanuit het HIS, inclusief één of meerdere chronische modules, worden de volgende stappen worden uitgevoerd.

 

1. Opt-in 

Ten eerste moet er aan de patiënt toestemming gevraagd worden. Deze toestemming wordt via de opt-in in het HIS geregistreerd op het LSP.

 

2. Inclusie (verwijzing module)

Binnen het LSP moet het duidelijk zijn voor welke module er informatie uitgewisseld mag worden. Hiervoor moet de patiënt verwezen worden voor één of meerdere modules, dit staat aangegeven in het inclusiebericht (module verwijzing) in het HIS.

 

Op basis van dit bericht mag Caresharing het HIS bevragen voor een bepaalde module. Dit zijn modules als Diabetes, CVRM, COPD, Astma of Ouderenzorg.

 

Na de inclusie zal binnen het KIS de patiënt worden toegevoegd en de module(s) worden gestart, waarvoor de inclusie is gedaan.

 

3. Abonnement activeren/bijwerken

Er zijn nu twee opties om het abonnement te activeren.

  1. In de patiëntenkaart (deze optie is handig wanneer er gebruik wordt gemaakt van de SSO (single sign on) vanuit het HIS)

  2. Via de LSP patiëntenlijst.

 

3.a Abonnement activeren via patiëntenkaart

 

 

 

 

Stap 1. Klik op ‘LSP abonnement’. De knop ‘LSP abonnement’ wordt gebruikt om voor deze specifieke patiënt het abonnement te activeren.

Stap 2. Klik op ‘Bijwerken abonnement’ in de pop-up die automatisch zal openen in uw scherm.

 

De term ‘abonnement’ betreft hier een verzamelnaam voor zowel het abonnement als het inschrijftoken. Op basis van het inschrijftoken en signaal abonnement kan er in het cKIS altijd de meest actuele informatie worden opgehaald uit het HIS.

Er wordt hier onder andere gesproken over de volgende twee termen:

Inschrijftoken: Het feit dat een inschrijftoken voor de desbetreffende patiënt wordt aangemaakt in het HIS. Het inschrijftoken garandeert dat een patiënt d.m.v. een gevalideerd BSN is ingeschreven bij een bepaalde zorgaanbieder en wordt behandeld door een specifieke medewerker van de praktijk.

Abonnement: Het feit dat een abonnement wordt afgesloten. Dit houdt in dat bij een signaal vanuit het HIS dat nieuwe data beschikbaar zijn, deze gegevens ook bij het HIS worden opgehaald en geactualiseerd in het KIS.

De geldigheid van het inschrijftoken is gelijk aan de geldigheid van de UZI-pas van de gebruiker die het inschrijftoken heeft aangemaakt OF 365 dagen. Dit is afhankelijk welke van beide opties als eerste afloopt. Het abonnement volgt hierin de geldigheid van het inschrijftoken.

 

3. b Abonnement activeren via de patiëntenlijst

Via de LSP patientenlijst en de knop ‘Bijwerken abonnementen’ kunt u voor alle patiënten de abonnementen bijwerken.

 

 

LSP_24.png

 

Stap 1. Klik op ‘Bijwerken abonnementen’.

Er zal nu een overzicht getoond worden van het aantal patiënten zonder abonnement, het aantal patiënten met een verlopen abonnement en het aantal patiënten dat binnen drie maanden zal verlopen.

 

 

LSP_25.png

 

Stap 2. Klik op ‘Bijwerken’ om de abonnementen voor deze patiënten te updaten.

 

Wanneer dit is gebeurd, zult u in uw lijst met LSP patiënten zien dat de abonnementen zijn geüpdatet en bijgewerkt.

 

4. Module info

Na het includeren van de patiënt kunt u vervolgens zaken volledig afronden in de patiëntenkaart door de ‘Module info’ aan te passen voor het type module, hoofdbehandelaar, etc. Deze stap is essentieel om de patient bijvoorbeeld op programmatische zorg te krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

Edna -

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen