Er kan op deze manier geen ticket meer worden ingeschoten. Oude tickets die voor 10 maart 2023 zijn ingeschoten kunnen hier nog bekeken worden: https://support.caresharing.nl/hc/nl/requests